Drewniana konstrukcja szkieletowa | Zakrzywiony projekt

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i otwórz w programach Dlubal!

 • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Drewniana konstrukcja kratowa | Model analityczny dla RFEM 6 do pobrania

Słowa kluczowe

Drewno Siatka Zakrzywiony

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 749x
 • Pobrane 16x
 • Zaktualizowane 3. stycznia 2024
 • Liczba węzłów 399
 • Liczba linii 1118
 • Liczba prętów 1118
 • Liczba powierzchni 0
 • Ilość brył 0
 • Ilość przypadków obciążenia 1
 • Ilość KO 0
 • Liczba kombinacji wyników 0
 • Ciężar całkowity 12,391 t
 • Wymiarowanie 14,144 x 6,037 x 24,000 m

Wyłączenie odpowiedzialności

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Model do analizy statyczno-wytrzymałościowej, który można pobrać, może zostać wykorzystany do celów uczenia się lub testowania. Nie ma gwarancji ani odpowiedzialności za dokładność lub kompletność modelu.