wygięcie wstępne

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i otwórz w programach Dlubal!

 • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

FAQ 005399 | wygięcie wstępne

Słowa kluczowe

Belka Stal wygięcie wstępne

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 277x
 • Pobrane 12x
 • Zaktualizowane 27. lipca 2023
 • Liczba węzłów 2
 • Liczba linii 1
 • Liczba prętów 1
 • Liczba powierzchni 0
 • Ilość brył 0
 • Ilość przypadków obciążenia 2
 • Ilość KO 1
 • Ilość kombinacji wyników 0
 • Ciężar całkowity 0,603 t
 • Wymiarowanie 10,000 x 0,000 x 0,000 m

Wyłączenie odpowiedzialności

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Model do analizy statyczno-wytrzymałościowej, który można pobrać, może zostać wykorzystany do celów uczenia się lub testowania. Nie ma gwarancji ani odpowiedzialności za dokładność lub kompletność modelu.