Most z betonu zbrojonego

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Fritsch + Chiari – Zivilingenieure für Bauwesen Diesterweggasse 1/6 A-1140 Wiedeń Tel: +43 1 8946021

Podpory mostu modelowane są przy pomocy siedemnastu sprężyście posadowionych powierzchni, pracujących jedynie na siły ściskające.