18-piętrowy dom studencki z drewna, Kanada

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Fast + Epp
Vancouver, BC, Kanada
www.fastepp.com
Architekci Acton Ostry Architects Inc.
Vancouver, BC, Kanada
www.actonostry.ca

Architekten Hermann Kaufmann ZT GmbH
Schwarzach, Austria
www.hermann-kaufmann.at
Inwestor University of British Columbia
Vancouver, BC, Kanada
www.ubc.ca

Brock Commons jest 18-piętrowym domem studenckim z drewna, obecnie w trakcie budowy na terenie University of British Columbia w Vancouver, Kanada.

Po ukończeniu latem 2017 roku będzie to najwyższy budynek z drewna na świecie o wysokości 53 m.

Budowa

Konstrukcja składa się z 16 pięter zbudowanych z pięciowarstwowych płyt stropowych z drewna klejonego krzyżowo (CLT), betonowej płyty usztywniającej na poziomie 2 oraz konstrukcji stalowej dachu. Płyty CLT są podparte punktowo na słupach z drewna klejonego warstwowo na siatce o wymiarach 2.85 m x 4.0 m.

Dzięki wykorzystaniu właściwości płyt CLT, pracujących dwukierunkowo, możliwa była rezygnacja z belek. Konstrukcję uzupełniają dwa betonowe rdzenie zapewniające stabilizację boczną. Analizę statyczno-wytrzymałościową dla komponentów CLT uzupełniono w programie Fast + Epp, z wykorzystaniem RFEM w połączeniu z modułem dodatkowym RF‑LAMINATE.

Modelowanie i obliczenia

Poszczególne piętra zostały zamodelowane w RFEM i module dodatkowym RF‑LAMINATE, aby jak najlepiej określić zapotrzebowanie płyt na zginanie/ścinanie oraz komfort użytkowalności dwukierunkowego, podpartego punktowo układu.

Analiza naprężeń oraz szczegółowe obliczenia samych płyt CLT przeprowadzono odrębnie. Testy w pełnej skali wykorzystano do potwierdzenia założeń odnośnie zamodelowania i obliczeń.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Inne
RF-LAMINATE 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i obliczanie naprężenia powierzchni warstwowych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD