Modelowanie sprężyny za pomocą linii typu trajektoria

Wskazówki i porady

W programie RFEM, można utworzyć linie śrubowe korzystając z linii typu "Trajektoria". W tym celu, potrzebujemy linię środkową / linię pomocniczą, wokół której wymodelujemy linię oraz punkty początkowy i końcowy. Następnie, pomiędzy początkowym a końcowym punktem, możemy utworzyć linię typu trajektoria, która początkowo wygląda jak linia prosta.

W oknie dialogowym "Edytować linię" (funkcję tą wywołamy podwójnym kliknięciem na linię), znajdziemy nową zakładkę "Trajektoria". W ww zakładce możemy wybrać linię pomocniczą oraz kąt obrotu linii pomocniczej. Oprócz tego, możemy przypisać spiralę do pręta w celu uzupełnienia modelu o sprężynę.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD