Rodzaje powierzchni ścinania oraz ich znaczenie

Wskazówki i porady

Jeśli spojrzeć na charakterystyki przekrojów stalowych, można zobaczyć, że istnieją trzy rodzaje powierzchni ścinania.

  • Powierzchnia ścinania
  • Powierzchnia ścinania wg EC 3
  • Plastyczna powierzchnia ścinania

Powierzchnia ścinania

Powierzchnia ścinania jest wymagana w celu określania odkształceń sprężystych ze względu na siły tnące. Równanie do obliczania pola przekroju czynnego przy ścinaniu jest pokazane na rysunku: szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 4.13 (RFEM) i 4.3 (RSTAB) instrukcji obsługi programów głównych.

Ważne: Sprężyste naprężenia styczne nie mogą być określone za pomocą powierzchni ścinania, ale dzięki równaniu τ = V × S / (I × t). Związek pomiędzy powierzchniami ścinania a naprężeniami stycznymi opisane są w Petersen: Konstrukcje stalowe.

Powierzchnia ścinania wg EC 3

Ten typ powierzchni ścinania jest wykorzystywany do określania wymiarowania na odkształcalność plastyczną przekroju. W normie DIN EN 1993-1-1, 6.2.6 (3), mogą Państwo znaleźć równania dla różnych typów przekrojów celem obliczenia efektywnych powierzchni ścinania.

Plastyczna powierzchnia ścinania

To uproszczony zapis do określania wymiarowania na odkształcalność plastyczną przekroju. Ogólnie mówiąc, przekrój jest podzielony na prostokątne elementy. Pominięte są zaokrąglenia i elementy przekroju prostopadłe do kierunku działania siły poprzecznej. Elementy nachylone będą brane pod uwagę w odniesieniu do kąta.

Program dodatkowy SHAPE‑THIN wykonuje obliczenia plastycznych powierzchni ścinania wg tej samej metody.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD