Typy smykových ploch a jejich význam

Tipy & triky

Když se podíváte na průřezové vlastnosti kovové kategorie, můžete vidět, že existují tři typy smykových ploch, jejichž význam a výpočet jsou zde popsány.

Když se podíváte na vlastnosti ocelových průřezu, můžete vidět tři druhy smykových ploch:

  • Smyková plocha
  • Účinná smyková plocha podle EC 3
  • Plastická smyková plocha

Jejich význam a výpočet najdete popsané zde:

Smyková plocha

Smyková plocha je požadována pro stanovení pružné deformace od smykových sil. Vzorec pro výpočet smykové plochy je zobrazen na obrázku; detailní informace můžete najít v manuálu, v kapitole 4.13 pro RFEM a 4.3 pro RSTAB. Důležitá informace: Pružné smykové napětí nemůže být stanoveno pomocí smykové plochy, ale podle vzorce tau = V * S / (I * t). Vztah mezi smykovými plochami a smykovými napětími jsou popsané v knize od Petersena.

Účinná smyková plocha podle EC 3

Tento typ smykové plochy se používá pro stanovení plastické smykové únosnosti průřezu. V ČSN EN 1993‑1‑1, 6.2.6 (3) naleznete vzorce pro výpočet smykových ploch pro různé typy průřezů.

Plastická smyková plocha

Toto je zjednodušený vstup pro stanovení plastické smykové únosnosti. Můžete si ji snadno zobecnit jako rozdělený průřez na obdélníkové prvky. Zaoblení a prvky kolmo na směr síly jsou zanedbány. Šikmé prvky budou uvažovány s ohledem na úhel. Samostatný program SHAPE‑THIN provádí výpočet plastických smykových ploch podle stejné metody.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD