Dodatkowe informacje dla podpór liniowych

Wskazówki i porady

Dla podpór liniowych istnieje możliwość graficznego wyświetlania dodatkowych informacji we wszystkich kierunkach. Informacje te obejmują dane na temat sumy sił podporowych, długości podpór podobnie jak średnią siłę podporową na metr bieżący. Dodatkowo, można określić mimośród i odpowiedni moment dla asymetrycznego obciążenia. Można kontrolować ustawienia wyświetlania informacji w nawigatorze Wyświetlić.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD