Rozważanie mimośrodu

Wskazówki i porady

W RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber, możliwe jest uwzględnienie mimośrodu w połączeniu podczas obliczeń. Na pierwszym rysunku przedstawiony jest wykres momentów bez uwzględniania mimośrodu w połączeniu, natomiast na drugim rysunku dla tej samej konstrukcji przedstawiony jest wykres momentów z uwzględnieniem mimośrodu.

Linki