Połączenia rozciągane w RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber

Wskazówki i porady

W przypadku rozciąganych połączeń nakładkowych poddawanych jednostronnemu obciążeniu, zewnętrzne pręty (boczna belka drewniana) są obciążone dodatkowym momentem zginającym na skutek mimośrodowego rozmieszczenia obciążenia. Jednak ten fakt nie jest wspomniany w EN 1995 1 1, a w załączniku krajowym do DIN EN 1995 1 1 jest uwzględniony poprzez zmniejszenie siły rozciągającej. Zmniejszenie to zależy od wytrzymałości elementów mocujących.

W przypadku śrub, sworzni, kołków i gwoździ, dla których otwory nie są wcześniej wywiercone, w obliczeniach wytrzymałości na rozciąganie można łatwiej uwzględnić dodatkowy uproszczony moment wykorzystujący jedynie 2/3 wytrzymałości na rozciąganie nakładek. W przypadku sworzni i gwoździ, dla których otwory są wcześniej wywiercone, można również przeprowadzić obliczenia, stosując dodatkową belkę usztywniającą zapobiegającą zginaniu. Jeżeli nie da się zapobiec zginaniu w przypadku sworzni i gwoździ, dla których otwory są wcześniej wywiercone, można zastosować tylko 40 procent wytrzymałości na rozciąganie.

Ponieważ obliczenia te można uznać za błąd normy EN 1995-1-1, powyższa procedura jest domyślnie włączona we wszystkich załącznikach krajowych. Opcjonalnie można obliczenia dezaktywować, tak, aby wytrzymałość na rozciąganie była ustawiona na poziomie 1,0. W przypadku śrub, sworzni, kołków i gwoździ, dla których otwory nie są wcześniej wywiercone, w oknie 1.5 Geometria można wybrać opcję „zapobieganie zginaniu”. Dla wszystkich pozostałych elementów mocujących redukcja działa automatycznie.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Połączenia
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie pośrednich połączeń drewnianych (śruby i płyty stalowe) według Eurokodu  5

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
;