Połączenia rozciągane w RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber

Wskazówki i porady

W przypadku rozciąganych połączeń nakładkowych poddawanych jednostronnemu obciążeniu, zewnętrzne pręty (boczna belka drewniana) są obciążone dodatkowym momentem zginającym na skutek mimośrodowego rozmieszczenia obciążenia. Jednak ten fakt nie jest wspomniany w EN 1995 1 1, a w załączniku krajowym do DIN EN 1995 1 1 jest uwzględniony poprzez zmniejszenie siły rozciągającej. Zmniejszenie to zależy od wytrzymałości elementów mocujących.

W przypadku śrub, sworzni, kołków i gwoździ, dla których otwory nie są wcześniej wywiercone, w obliczeniach wytrzymałości na rozciąganie można łatwiej uwzględnić dodatkowy uproszczony moment wykorzystujący jedynie 2/3 wytrzymałości na rozciąganie nakładek. W przypadku sworzni i gwoździ, dla których otwory są wcześniej wywiercone, można również przeprowadzić obliczenia, stosując dodatkową belkę usztywniającą zapobiegającą zginaniu. Jeżeli nie da się zapobiec zginaniu w przypadku sworzni i gwoździ, dla których otwory są wcześniej wywiercone, można zastosować tylko 40 procent wytrzymałości na rozciąganie.

Ponieważ obliczenia te można uznać za błąd normy EN 1995-1-1, powyższa procedura jest domyślnie włączona we wszystkich załącznikach krajowych. Opcjonalnie można obliczenia dezaktywować, tak, aby wytrzymałość na rozciąganie była ustawiona na poziomie 1,0. W przypadku śrub, sworzni, kołków i gwoździ, dla których otwory nie są wcześniej wywiercone, w oknie 1.5 Geometria można wybrać opcję „zapobieganie zginaniu”. Dla wszystkich pozostałych elementów mocujących redukcja działa automatycznie.

Linki

Kontakt

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Połączenia
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie pośrednich połączeń drewnianych (śruby i płyty stalowe) według Eurokodu  5

Cena pierwszej licencji
850,00 USD