Tažené spoje v modulu RF-/JOINTS Timber – Steel to Timber

Tipy & triky

V případě tažených spojů s jednostranně namáhanými příložkami jsou vnější (boční dřevěné) pruty namáhány přídavným ohybovým momentem v důsledku výstředného působení zatížení. O této okolnosti se ovšem norma EN 1995-1-1 nezmiňuje, zatímco například v národní příloze k ČSN EN 1995-1-1 se zohledňuje zmenšením pevnosti v tahu. Zmenšení je přitom závislé na odolnosti spojovacích prostředků proti vytažení.

U vrutů, hmoždíků, svorníků a hřebíků bez předvrtaných otvorů lze tento přídavný moment zohlednit zjednodušeně při posouzení na pevnost v tahu tak, že se budou uvažovat pouze 2/3 hodnoty pevnosti příložek v tahu. U kolíků a hřebíků v předvrtaných otvorech lze posouzení provést stejným způsobem, pokud ochranu proti ohybu bočních prutů zajišťuje další spojovací prostředek odolný proti vytažení. Jestliže u kolíků a hřebíků v předvrtaných otvorech tato ochrana zajištěna není, pak se má uvažovat pouze 40 procent pevnosti v tahu.

Lze předpokládat, že v EN 1995-1-1 se tato okolnost opomenula řešit, proto je výše uvedený postup standardně aktivován u všech národních příloh. V nastavení detailů ho můžeme v případě potřeby deaktivovat. Pevnost v tahu se pak bude uvažovat hodnotou 1,0. Pokud použijeme kolíky nebo hřebíky bez předvrtaných otvorů, lze zamezit ohybu bočních prutů v dialogu „1.5 Geometrie“. U všech ostatních spojovacích prostředků se pevnost redukuje automaticky.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD