Funkcja „Połączyć węzły”: Logika i zastosowanie

Wskazówki i porady

W programach RFEM i RSTAB, dzięki wielu interfejsom modelowanie konstrukcji można znacznie uprościć. Od warstw tła (pliki dxf) po import obiektów IFC, które można przekonwertować na pręty lub powierzchnie, aż do importu całego układu konstrukcyjnego z Revit lub Tekla. Niezależnie od wydajności wybranego interfejsu, jego dalsze wykorzystanie zależy również od dokładności zaimportowanych danych.

Doświadczenie zdobyte podczas udzielania wsparcia naszym klientom pokazuje, że zwłaszcza w przypadku stosowania warstw tła opartych na DXF niedokładności w modelowaniu występują częściej lub są już zawarte w importowanym układzie. Zazwyczaj większe luki w konstrukcji, wynikające głównie z konwersji modeli bryłowych w pręty lub powierzchnie są od razu widoczne. Jeżeli jednak współrzędne węzła różnią się od siebie tylko minimalnie, co często ma miejsce w przypadku metod modelowania z wykorzystaniem warstw tła, ze względu na duża liczbę punktów zaczepienia, poszukiwanie niedokładności jest z reguły bardziej czasochłonne. W takich przypadkach pomocne są zazwyczaj funkcje kontroli modelu.

Specjalną funkcją, która pojawia się podczas sprawdzania modelu dla "Identycznych węzłów", ale również w opcji "Regenerować model", jest połączenie blisko leżących węzłów. Zostanie to bardziej szczegółowo omówione poniżej.

Rysunek 01 - Połącz węzły

Zasadniczo działanie funkcji jest jasne: Jeżeli odległość między dwoma węzłami jest mniejsza niż określona tolerancja, zostają one połączone. Aby zilustrować tę funkcję, definiujemy węzły w sposób pokazany na rysunku 02 po lewej stronie. Podobnie każdemu węzłowi przyporządkowane zostaje obciążenie węzłowe, dzięki czemu efekt połączenia jest wyraźniejszy.

Rysunek 02 - Wyprowadzanie logiki

Odległość w poziomie wynosi w każdym przypadku 0,1 m. Jeżeli regeneracja jest teraz przeprowadzana z tolerancją większą lub równą 0,1 m, węzły są połączone (rysunek 02 z prawej).

Staje się jasne, że numeracja węzłów określa, który z węzłów zostanie przesunięty lub usunięty. W dolnym wierszu węzeł 1 jest węzłem początkowym ze względu na najniższy numer. Na tej podstawie program wyszukuje kolejne węzły w zdefiniowanej tolerancji. Węzeł 2 jest uwzględniony i jest połączony z węzłem 1. Węzeł nr 3 pozostaje w pierwotnym położeniu, ponieważ węzeł 2 nie jest już dostępny, a odległość od węzła 1 jest większa niż tolerancja. Podobnie, począwszy od węzła 3, program wyszukuje kolejne węzły. Tym samym węzeł 4 jest połączony z węzłem 3.

Aby udowodnić, że współrzędne nie mają wpływu na ustalenie priorytetów, kolejność w wierszu 2 została zmieniona. Środkowy węzeł został połączony z prawym węzłem. W górnym wierszu węzeł początkowy znajduje się w środku. W rezultacie sąsiednie węzły są połączone ze środkowym.

Tym samym wyjaśniona została logika tej funkcji. Jakie jest jej zastosowanie w prawdziwym przypadku? Niedokładności tego typu występują stosunkowo często podczas łączenia stężeń z resztą konstrukcji. Przypadek ten został przedstawiony w uproszczeniu na poniższym rysunku.

Rysunek 03 - Sprawdzenie modelu z łączącymi się węzłami

Za pomocą kontroli modelu w poszukiwaniu identycznych węzłów można wykryć takie niedokładności i skorygować je za pomocą odpowiedniego ustawienia tolerancji. Aby użyć funkcji zgodnie z przeznaczeniem, można wyświetlić numer węzła. Tylko wtedy można zapewnić, że przekątna zostanie połączona z do narożnikiem ramy, a nie słup wraz z belką będzie nachylony. Proces ten jest również pokazany na odpowiednim wideo.

Słowa kluczowe

Regeneracja modelu Połącz węzły Sprawdzenie modelu Identyczne węzły

Do pobrania

Linki

Kontakt

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD