Jak zaimportować rysunek CAD do programu RFEM i utworzyć z niego model programu RFEM?

Odpowiedź

Import plików DXF z. Z AutoCAD jest możliwe.

Linie pliku DXF są również generowane jako linie w programie RFEM. W ten sposób geometria może być całkowicie utworzona przez import. Zaimportowane linie można następnie wykorzystać do modelowania jako granice obszaru lub osie prętów.

Istnieje również możliwość bezpośredniego importu. Opisy interfejsów z Tekla Structures i Autodesk AutoCAD Revit są dostępne w podręcznikach pod interfejsami.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD