Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

FAQ 003392 PL

1. sierpnia 2019

Michael Hansen Sprzedaż RFEM RSTAB

Czy cena zakupu kolejnych licencji w firmie Dlubal jest obniżona?

Odpowiedź

Licencje następcze są obniżone.
Zarówno główne programy RFEM i RSTAB, jak i wszystkie moduły dodatkowe mają obniżoną cenę o 30 procent w porównaniu z pierwszą licencją na kolejną licencję, tj. Z drugiej licencji.

Kiedy jest licencją kolejną licencję?
Pierwsza i kolejna licencja muszą należeć do tej samej grupy produktów.
Tylko zakupiona istniejąca pierwsza licencja na przykład na program RFEM prowadzi do obniżki ceny jako kolejnej licencji na zakup dodatkowych licencji RFEM.

Dotyczy to również grupy produktów RSTAB, a także poszczególnych zastosowań.

Moduły dodatkowe należy uwzględnić tylko w odpowiedniej grupie produktów RFEM lub RSTAB.

Licencje na czynsz lub abonament (subskrypcje) nie są uwzględniane przy klasyfikacji jako kolejna licencja.

Uwaga na temat umów serwisowych
Umowy serwisowe należy zawierać osobno dla danej grupy produktów: RFEM lub RSTAB.
Licencje następcze są automatycznie uwzględniane w umowie o usługi danej grupy produktów i są rozliczane po obniżonej cenie.

Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Słowa kluczowe

Licencja Licencja następcza Grupa produktów Cena zakupu Umowa serwisowa

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD