Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 003392 CS

1. srpna 2019

Michael Hansen Prodej RFEM RSTAB

Je snížena kupní cena pro následné licence u společnosti Dlubal Software?

Odpověď

Následné licence se snižují v ceně.
Obě hlavní programy RFEM a RSTAB, stejně jako všechny přídavné moduly, se v porovnání s první licencí pro následnou licenci, tedy z druhé licence, snižují o 30 procent.

Kdy je licence následně licencována?
První a následující licence musí patřit do stejné skupiny produktů.
Pouze zakoupená stávající první licence, například program RFEM, vede k nižší ceně jako následné licenci k nákupu dalších licencí v programu RFEM.

Totéž platí pro skupinu produktů RSTAB i pro jednotlivé aplikace.

Přídavné moduly je třeba vzít v úvahu také v příslušné skupině produktů RFEMu nebo RSTABu.

Licence k upisování (předplatné) se nepovažuje za následnou licenci.

Poznámka k servisním smlouvám
Zakázky na služby musí být uzavřeny zvlášť pro příslušnou skupinu produktů RFEM nebo RSTAB.
Následné licence se automaticky zařadí do servisní smlouvy příslušné skupiny výrobků a účtují se za sníženou cenu.

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte obchodní oddělení.

Klíčová slova

License Další licence Skupina výrobků Nákupní cena Servisní smlouva

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD