ACI 318 dla RFEM/RSTAB | Funkcje

Funkcja produktu

Biblioteka materiałów zawiera już amerykańskie typy betonu i stali zbrojeniowej. Jednak podczas analizy według ACI 318 możliwe jest również tworzenie własnych materiałów.

Jednostki używane do analizy betonu zbrojonego według ACI 318 są automatycznie ustawiane zgodnie z systemem anglosaskim.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
ACI 318 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Rozszerzenie modułów dodatkowych umożliwiające wymiarowanie betonu według ACI 318

Cena pierwszej licencji
360,00 USD