RF-/TIMBER AWC | Wyniki

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Po obliczeniach moduł wyświetla wyniki w przejrzystych tabelach wyników. Wszystkie wartości pośrednie (na przykład rządzące siłami wewnętrznymi, współczynnikami dopasowania itp.) Mogą zostać uwzględnione w celu zwiększenia przejrzystości obliczeń. Wyniki są wyświetlane według przypadku obciążenia, przekroju, pręta i zestawu prętów. Jeżeli analiza nie powiedzie się, odpowiednie przekroje można zmodyfikować w procesie optymalizacji.

Współczynnik obliczeniowy jest reprezentowany przez różne kolory w modelu RFEM/RSTAB. W ten sposób można szybko rozpoznać krytyczne lub zbyt duże obszary przekroju. Docelową ocenę zapewnia się również poprzez wyświetlenie wykresów wyników na pręcie lub zestawie prętów.

Oprócz danych wejściowych i wyników, w tym szczegółów projektu przedstawionych w tabelach, do raportu wydruku można dodać dowolną grafikę. W ten sposób zapewniona jest zrozumiała i przejrzysta dokumentacja. Zawartość tego raportu oraz ilość wyników dla poszczególnych obliczeń można szczegółowo ustawić.

RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER AWC 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów drewnianych i zbiorów prętów wg ANSI/AWC NDS (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD