RF-/TIMBER AWC | Výsledky

Funkce programu

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledně uspořádaných tabulkách. K názornosti posouzení přispívá i zahrnutí všech mezihodnot (například rozhodující vnitřní síly, součinitele přizpůsobení atd.) do výsledků. Výsledky jsou řazeny po zatěžovacích staechů, průřezech, prutech a sadách prutů. Pokud analýza selže, je možné upravit příslušné průřezy v optimalizačním procesu.

V programu RFEM/RSTAB je využití barevně znázorněno v grafickém zobrazení modelu. Tímto způsobem lze rychle rozpoznat kritická nebo předimenzovaná místa průřezu. Cílené vyhodnocení zajišťuje zobrazení průběhů výsledků na prutu nebo sadě prutů.

Do tiskového protokolu lze zahrnout nejen vstupní tabulky a tabulky výsledků včetně detailů posouzení, ale také všechny grafiky. Tímto způsobem je zajištěna přehledná a názorná dokumentace. Navíc je k dispozici možnost podrobného nastavení obsahu protokolu a rozsahu výstupních dat pro jednotlivá posouzení.

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER AWC 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle ANSI/AWC NDS

Cena za první licenci
1 120,00 USD