RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Návrh kloubových, ohybově tuhých a poddajných spojů
 • Definice až pěti ocelových plechů vložených v dřevěných nosnících
 • Až 8 připojených prutů na jednom uzlu
 • Tloušťka ocelového plechu: 5 – 40 mm
 • Veškeré velikosti spojovacích prostředků
 • Automatická kontrola minimálních roztečí spojovacích prostředků
 • Libovolná definice vzdáleností spojovacích prostředků
 • Definice asymetrického uspořádání kolíků (například libovolný polygonální řetězec)
 • Grafické znázornění spojů v modulu a v programu RFEM/RSTAB
 • Všechna požadovaná posouzení oceli a dřeva včetně redukce průřezových charakteristik
 • Posouzení výztuh na příčný tah (pouze pro EN 1995‑1‑1)
 • Export Excentricit prutů do programu RFEM/RSTAB a jejich zohlednění při výpočtu vnitřních sil
 • Možnost specifikace délky kolíku kratší než šířky průřezu (při použití dřevěných zátek)
 • Posouzení požázní odolnosti posle EN 1995‑1‑2

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD