RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Wyniki

Baza informacji

Wyniki są wyświetlone po obliczeniu wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań. Tabele z wynikami znajdują się w głównym programie RFEM/RSTAB. Postacie kształtu konstrukcji są zestawione i mogą być wyświetlone graficznie lub jako animacja. 
Wszystkie tabele z wynikami są częścią protokołu wydruku z programu RFEM/RSTAB. Ten sposób gwarantuje przejrzystość dokumentacji.
Ponadto, możliwy jest eksport tabel do MS Excel.