RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Wyniki

Funkcja produktu

Wyniki są wyświetlone po obliczeniu wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań. Tabele z wynikami znajdują się w głównym programie RFEM/RSTAB. Postacie kształtu konstrukcji są zestawione i mogą być wyświetlone graficznie lub jako animacja. 
Wszystkie tabele z wynikami są częścią protokołu wydruku z programu RFEM/RSTAB. Ten sposób gwarantuje przejrzystość dokumentacji.
Ponadto, możliwy jest eksport tabel do MS Excel.
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD