RF-INFLUENCE | Wyniki i eksport

Funkcja produktu

000379 2. sierpnia 2015 Wyniki RF-INFLUENCE Mosty

Wyniki każdej linii i powierzchni wpływu są wyszczególnione w tabeli, ale mogą być przedstawione także graficznie.

Tabele wyników można eksportować do MS Excel. Dodatkowo dane wejściowe, wyniki oraz rysunki można dołączyć do protokołu wydruku programu RFEM.

RFEM Inne
RF-INFLUENCE 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie linii wpływu oraz powierzchni wpływu wynikających z działania stałych sił wewnętrznych

Cena pierwszej licencji
580,00 USD