RF-INFLUENCE | Wyniki i eksport

Funkcja produktu

000379

2. sierpnia 2015

Wyniki RF-INFLUENCE Mosty

Wyniki każdej linii i powierzchni wpływu są wyszczególnione w tabeli, ale mogą być przedstawione także graficznie.

Tabele wyników można eksportować do MS Excel. Dodatkowo dane wejściowe, wyniki oraz rysunki można dołączyć do protokołu wydruku programu RFEM.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-INFLUENCE 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie linii wpływu oraz powierzchni wpływu wynikających z działania stałych sił wewnętrznych

Cena pierwszej licencji
580,00 USD