RF-INFLUENCE | Wyniki i eksport

  • Baza informacji

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

28. kwietnia 2015

000379

Wyniki

RF-INFLUENCE

Wyniki dla każdej linii wpływu i powierzchni są wyszczególnione w oknach wyników i można je również ocenić graficznie.

Tabele wyników można wyeksportować do MS Excel. Ponadto dostępny jest globalny protokół wydruku programu RFEM do drukowania danych wejściowych i wyników oraz grafiki.

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 210x
  • Zaktualizowane 26. października 2020
RFEM Inne
RF-INFLUENCE 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie linii wpływu oraz powierzchni wpływu wynikających z działania stałych sił wewnętrznych

Cena pierwszej licencji
580,00 USD