SHAPE-MASSIVE | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Modelowanie przekroju przy użyciu powierzchni ograniczonych wielokątami, otworami i powierzchniami punktowymi (pręty zbrojeniowe)
 • Automatyczny lub definiowany przez użytkownika układ punktów naprężeniowych
 • Rozszerzalna biblioteka materiałów: betonu, stali i stali zbrojeniowej
 • Charakterystyki dla przekrojów z betonu zbrojonego i przekrojów złożonych
 • Analiza naprężeń według teorii Tresci lub von Misesa
 • Wymiarowanie przekrojów z betonu zbrojonego według
  •  EN 1992-1-1:2004
  •  DIN 1045-1:2008-08
  •  DIN 1045:1988-07
  •  ÖNORM B 4700: 2001-06-01
 • Następujące załączniki krajowe zostały aktualizowane do projektowania według EN 1992-1-1:2004:
  •  PN EN 1992-1-1/NA:2008-04 (Polska)
  • United Kingdom NA to BS EN 1992-1-1:2004 (Wielka Brytania)
  •  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Niemcy)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Austria)
  • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgia)
  • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
  • Cyprus NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
  •  CSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Czechy)
  •  EN 1992-1-1 DK NA:2007-11 (Dania)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
  •  NEN-EN 1992-1-1/NA:2011-11 (Holandia)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2010-11 (Hiszpania)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)
 • Wymiarowanie betonu zbrojonego na naprężenia i odkształcenia, bezpieczeństwo obliczeniowe lub obliczenia bezpośrednie
 • Wykaz zbrojenia oraz całkowitego pola zbrojenia
 • Protokół wydruku z możliwością wydruku jego skróconej wersji

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Charakterystyki przekrojów Masywne
SHAPE-MASSIVE 6.5x

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów masywnych, analiza naprężeń i wymiarowanie betonu zbrojonego przekrojów masywnych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD