SHAPE-MASSIVE | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Modelování průřezu pomocí polygonálně ohraničených ploch, otvorů a bodových ploch (výztuže)
 • Automatické nebo individuální uspořádání napěťových bodů
 • Rozšiřitelná databáze materiálů pro beton, ocel a betonářskou výztuž
 • Průřezové charakteristiky železobetonových a spřažených průřezů
 • Posouzení napětí podle různých teorií - von Mises nebo Tresca
 • Posouzení železobetonu podle:
  • DeutschlandDIN 1045-1:2008-08
  • DeutschlandDIN 1045:1988-07
  • ÖNORM B 4700: 2001-06-01
  • European UnionEN 1992-1-1:2004
 • Pro posouzení podle EN 1992-1-1:2004 jsou k dispozici následující národní přílohy:
  • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Německo)
  • NEN-EN 1992-1-1/NA:2011-11 (Nizozemsko)
  • CSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Česká republika)
  • ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Rakousko)
  • UNE EN 1992-1-1/NA:2010-11 (Španělsko)
  • EN 1992-1-1 DK NA:2007-11 (Dánsko)
  • SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
  • NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
  • NP k BS EN 1992-1-1:2004 (Spojené království)
  • SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  • NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
  • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
  • SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
  • PN EN 1992-1-1/NA:2008-04 (Polsko)
  • NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgie)
  • NP k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
  • BDS EN 1992-1-1: 2005/NA:2011 (Bulharsko)
  • LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
  • SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)

Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

 • Posouzení železobetonu na napětí a protažení, návrhovou bezpečnost nebo přímé posouzení
 • Výsledný seznam výztuže a celková plocha výztuže
 • Tiskový protokol s možností tisku zkrácené formy protokolu
Průřezy Masivní
SHAPE-MASSIVE 6.5x

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky, analýza napětí a posouzení železobetonu masivních průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD