Obliczenia paneli usztywniających zgodnie z EN 1993-1-5 4.5

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

W SHAPE-THIN 8, przekrój efektywny paneli usztywniających można obliczyć zgodnie z EN 1993-1-5, Cl. 4.5.

Krytyczne naprężenie wyboczeniowe obliczane jest zgodnie z EN 1993-1-5, Załącznik A.1 w przypadku paneli wyboczeniowych posiadających co najmniej 3 podłużne elementy usztywniające lub zgodnie z EN 1993-1-5, Załącznik A.2 w przypadku paneli wyboczeniowych posiadających jeden lub dwa podłużne elementy usztywniające w strefie ściskania. Przeprowadzane jest także obliczenie wyboczenia skrętnego.

Słowa kluczowe

Panel Usztywniony Eurokod 3 EN 1993

Charakterystyki przekrojów Cienkościenne
SHAPE-THIN 8.xx

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów, analiza naprężeń i projektowanie plastyczne otwartych i zamkniętych przekrojów cienkościennych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD