Výpočet účinného průřezu o uvažování výztužného panelu podle EN 1993-1-5 4.5

Funkce programu

V programu SHAPE-THIN 8 je možné vypočítat účinný průřez vyztuženého vzpěrného panelu podle normy EN 1993-1-5, kapitola 4.5. Kritické vzpěrné napětí je vypočítáno podle normy EN 1993-1-5, příloha A.1 pro vzpěrný panel s minimálně 3 podélnými výztuhami nebo podle normy EN 1993-1-5, příloha A.2 pro vzpěrný panel s jednou nebo dvěma výztuhami v tlačené oblasti. Stanoveno je též posouzení únosnosti v kroucení výztuh.
Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD