Výpočet účinného průřezu o uvažování výztužného panelu podle EN 1993-1-5 4.5

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

V programu SHAPE-THIN 8 je možné vypočítat účinný průřez vyztuženého vzpěrného panelu podle normy EN 1993-1-5, kapitola 4.5.

Kritické vzpěrné napětí je vypočítáno podle normy EN 1993-1-5, příloha A.1 pro vzpěrný panel s minimálně 3 podélnými výztuhami nebo podle normy EN 1993-1-5, příloha A.2 pro vzpěrný panel s jednou nebo dvěma výztuhami v tlačené oblasti. Stanoveno je též posouzení únosnosti v kroucení výztuh.

Klíčová slova

Panel Vyztužený Eurocode 3 EN 1993

Napište komentář...

Napište komentář...