917x
002651
2023-08-08

Wyświetlanie wyników RWIND bezpośrednio w RFEM 6

Wyniki RWIND można wyświetlić bezpośrednio w programie głównym. W Nawigatorze - Wyniki należy wybrać z listy powyżej typ wyniku Analiza symulacji wiatru.

Aktualnie dostępne są następujące wyniki odnoszące się do siatki obliczeniowej RWIND:

  • Ciśnienie powierzchniowe
  • Współczynnik powierzchni cp
  • Odległość od ściany y+ (przepływ stacjonarny)
Przejdź do filmu