Typ obciążenia Woda stojąca

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Nowy

21. września 2023

002666

Ogólne

RFEM 6

Form-Finding RFEM 6

Konstrukcje membranowe

Wprowadzenie typu obciążenia wodą stojącą umożliwia symulację oddziaływań deszczu na powierzchnie wielokrotnie zakrzywione, z uwzględnieniem przemieszczeń według analizy dużych odkształceń.

Ten numeryczny proces analizy deszczowej analizuje przypisaną geometrię powierzchni i określa, które składowe wody deszczowej spływają, a które gromadzą się w postaci kieszeni wodnych na powierzchni. Rozmiar kałuży powoduje wówczas odpowiednie obciążenie pionowe do analizy statyczno-wytrzymałościowej.

Funkcja ta jest przeznaczona do analizy w przybliżeniu poziomych geometrii dachów membranowych pod obciążeniem deszczem.

Słowa kluczowe

Kałuża Stojąca woda Deszcz Membrana

Skomentuj...

Skomentuj...

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RFEM 6

Form-Finding for RFEM 6

Dodatkowe analizy

Rozszerzenie Form-Finding znajduje optymalny kształt prętów poddanych działaniu sił osiowych i modeli powierzchniowych obciążonych rozciąganiem membranowym. Kształt jest określany na podstawie równowagi między siłą osiową pręta lub naprężeniem membranowym, a istniejącymi warunkami brzegowymi.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 EUR