Obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8 dla prętów żelbetowych

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych można przeprowadzać obliczenia sejsmiczne dla prętów żelbetowych zgodnie z EC 8. Są to między innymi następujące funkcje:

  • Konfiguracje obliczeń sejsmicznych
  • Rozróżnianie klas ciągliwości DCL, DCM, DCH
  • Możliwość przeniesienia współczynnika odpowiedzi z analizy dynamicznej
  • Sprawdzenie wartości granicznej współczynnika odpowiedzi
  • Weryfikacja nośności dla "Wytrzymały słup - słaba belka"
  • Uszczegółowienie i reguły szczególne dla współczynnika ciągliwości krzywizny
  • Uszczegółowienie i reguły szczególne dla ciągliwości lokalnej

Słowa kluczowe

Obliczenia sejsmiczne Eurokod 8 EC 8 Beton zbrojony Pręt

Skomentuj...

Skomentuj...

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Nowa generacja oprogramowania wykorzystującego MES służy do analizy statyczno -wytrzymałościowej 3D prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
4 650,00 EUR
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Nowoczesny program do analizy statyczno-wytrzymałościowej 3D jest odpowiedni do analizy statyczno-wytrzymałościowej i dynamicznej konstrukcji szkieletowych, a także do wymiarowania betonu, stali, drewna i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
3 250,00 EUR
RFEM 6

Concrete Design for RFEM 6

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji betonowych umożliwia różne kontrole obliczeń zgodnie z międzynarodowymi normami. Możliwe jest projektowanie prętów, powierzchni i słupów, a także przeprowadzanie analizy przebicia i odkształcenia.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Concrete Design for RSTAB 9

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji betonowych umożliwia różne kontrole obliczeń prętów i słupów zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RFEM 6

Modal Analysis for RFEM 6

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości i okresów drgań własnych dla modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych.

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR
RSTAB 9

Modal Analysis for RSTAB 9

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości i okresów drgań własnych dla modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych.

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR
RFEM 6

Response Spectrum Analysis for RFEM 6

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadza analizę sejsmiczną za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na ich podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych, które można wykorzystać do wygenerowania spektrum odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 550,00 EUR
RSTAB 9

Response Spectrum Analysis for RSTAB 9

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadza analizę sejsmiczną za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na ich podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych, które można wykorzystać do generowania spektrum odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 550,00 EUR