63x
002796
2024-06-11

Konsola z opcją Python

Oprócz JavaScript, w konsoli dostępne są funkcje wysokopoziomowe Python. Dzięki opcji Python konsola udostępnia również funkcje wysokopoziomowe Python, znane z katalogu funkcji WebService, w oknie dialogowym właściwości obiektu do obsługi skryptów w aplikacji.