1349x
003589
2022-10-28

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji aluminiowych | RFEM 6 i RSTAB 9 firmy Dlubal Software

Programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 i RSTAB 9 są idealne do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji aluminiowych.

Film wideo przedstawia pokrótce najważniejsze funkcje obu programów w przypadku wymiarowania aluminium.

Oprogramowanie do definiowania właściwości przekroju RSECTION
- Tworzenie przekrojów cienkościennych i masywnych
- Właściwości przekroju
- Analiza naprężeń
- Import Dxf
- Eksport do RFEM/RSTAB

Rozszerzenie Analiza naprężeniowo-odkształceniowa
- Analiza naprężeń
- Odkształcenia
- Optymalizacja przekroju

Rozszerzenie Stateczność konstrukcji
- Wyznaczanie długości efektywnej
- Współczynniki obciążenia krytycznego i postacie wyboczeniowe
- Metoda wartości własnych
- Metoda przyrostowa
- Kształty własne drgań w niestatecznych układach konstrukcyjnych
- Kształty drgań dla analizy zwichrzenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji aluminiowych
- Kontrole obliczeń przekrojów
- Analiza stateczności
- Użytkowalność
- Skręcanie skrępowane
- Wyniki obliczeń

Rozszerzenie Analiza etapów budowy (CSA)
- Uwzględnienie procesu konstrukcyjnego
- Kombinatoryka automatyczna i ręczna
- Uwzględnienie obciążeń montażowych
- Interakcja z innymi rozszerzeniami