943x
004154
2023-05-08

Superpozycja kilku przypadków imperfekcji geometrycznych

Ułatw sobie pracę dzięki tej funkcji! W przypadku imperfekcji "Grupa przypadków imperfekcji" można wprowadzić kilka przypadków imperfekcji geometrycznych. Umożliwia to przeprowadzanie analiz GMNIA, w których konieczne jest nałożenie kilku imperfekcji geometrycznych.