252x
004335
2023-07-26

FAQ 005398 | Jak utworzyć i zapisać blok za pomocą JavaScript?

Pytanie:
Jak utworzyć i zapisać blok za pomocą JavaScript?

Odpowiedź:
Aby utworzyć i zapisać blok za pomocą JavaScript, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz centrum Dlubal | Bloki.
  2. Wybierz dowolny blok, który zawiera JavaScript.
  3. W oknie dialogowym 'Edytować bloki' przejdź do zakładki 'JavaScript' (zdjęcie 1)
  4. Kliknij przycisk ► Obraz | Odblokuj https://www.dlubal.com/pl/img/027532, aby programować bezpośrednio w zakładce 'JavaScript'. Alternatywnie można użyć przycisku ► Obraz§ | Wejdź na stronę https://www.dlubal.com/pl/img/042518 i zaimportuj plik JavaScript.
  5. Kliknij przycisk ► Obraz | Skorzystaj z https://www.dlubal.com/pl/img/029800, aby zastosować JavaScript.
  6. Następnie kliknij przycisk ► Obraz | Zapisz blok https://www.dlubal.com/de/img/042519, aby zapisać blok.
  7. Wprowadzić nazwę bloku w oknie dialogowym 'Zapisz jako blok' i wprowadzić ustawienia dla kategoryzacji bloków (rys. 2).

► Obraz | Okno dialogowe 'Edytuj bloki', zakładka 'JavaScript' https://www.dlubal.com/pl/img/042522

► Obraz | Okno dialogowe 'Zapisz jako blok' https://www.dlubal.com/pl/img/042520