Moduł dodatkowy RF-IMP/RSIMP dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Odkształcenia początkowe konstrukcji oraz imperfekcje zastępcze dla obliczeń nieliniowych

Dodatkowy moduł RF-IMP/RSIMP służy do automatycznego tworzenia imperfekcji dla geometrycznych obliczeń nieliniowych.

Można dzięki temu przeprowadzić obliczenia w stanie granicznym nośności obejmujące także analizę stateczności, wykonując obliczenia według analizy drugiego rzędu lub analizy dużych deformacji. Obliczenia te można zastosować nie tylko w przypadku konstrukcji szkieletowych, ale także dla konstrukcji z elementami powłokowymi i bryłowymi.

 1. Funkcje programu

  • Tworzenie siatki elementów skończonych z odkształceniami początkowymi
  • Generowanie imperfekcji zastępczych dla prętów w postaci obciążeń zastępczych uwzględniających
   • współczynniki redukcyjne αu i αm (Eurokod)
   • wzniesienia wygięć początkowych w zależności od krzywych naprężenia wyboczeniowego
  • Deformowanie konstrukcji przez przemieszczenie węzłów
  • Generowanie imperfekcji na podstawie:
  • Imperfekcje zastępcze na prętach i zbiorach prętów (na przykład słupy utworzone z kilku prętów)
  • Wizualizacja wygenerowanych postaci imperfekcji
 2. Normy dla imperfekcji zastępczych

  Wprowadzanie danych

  RF-IMP/RSIMP ocenia odkształcenie początkowe z przypadku obciążenia oraz postaci własne z analizy stateczności lub obliczeń dynamicznych. Dzięki tej deformacji początkowej można utworzyć początkowe odkształcenie konstrukcji lub przypadek obciążenia z imperfekcjami zastępczymi dla prętów.

  Właściwości konstrukcji początkowej z odkształceniami początkowymi można wykorzystać w przypadku układów konstrukcyjnych składających się z elementów powierzchniowych i bryłowych oraz z prętów. W tym celu należy jedynie określić wartość maksymalną, do której nastąpi skalowanie deformacji. Następnie wszystkie węzły siatki elementów skończonych lub węzły konstrukcyjne zostaną przeskalowane w odniesieniu do deformacji początkowej.

  Imperfekcje zastępcze są używane w szczególności dla konstrukcji szkieletowych. RF-IMP/RSIMP wyświetla dodatkową tabelę, w której można przydzielać pochylenia i wygięcia początkowe do prętów i zbiorów prętów. Mogą być one definiowane ręcznie lub generowane automatycznie według następujących norm:

  • European Union EN 1992:2004
  • European Union EN 1993:2005
  • Germany DIN 18800:1990-11
  • Germany DIN 1045-1:2001-07
  • Germany DIN 1052:2004-08

  Zastosowana zostanie jedynie imperfekcja powstała w sposób odpowiedni do deformacji początkowej na odpowiednim pręcie. Oprócz tego można uwzględniać współczynniki redukcyjne. W ten sposób można efektywnie zastosować imperfekcję.

 3. Wstępnie odkształcona siatka ES

  Generowanie

  W programie RFEM/RSTAB w przypadku używania siatki elementów skończonych z odkształceniami początkowymi, RF-IMP/RSIMP zapisuje w tle dane dla przemieszczenia każdego pojedynczego węzła. Jeżeli użytkownik będzie chciał utworzyć grupy obciążeń, może wykorzystać zapisane dane. W celu sprawdzenia wygenerowanych danych, moduł wyświetla odkształcenie początkowe w postaci tabelarycznej i graficznej.

  W przypadku bezpośredniego przemieszczania węzłów konstrukcji, współrzędne węzłów modyfikowane są od razu po zakończeniu generowania. Jeżeli używane są imperfekcje zastępcze, moduł RF-IMP/RSIMP tworzy normalny przypadek obciążenia zawierający imperfekcje prętowe. Wygenerowane imperfekcje przedstawiane są tabelarycznie i graficznie, pozwalając na ich wygodne sprawdzenie.

 4. Import danych z RF-IMP

  Używanie siatki elementów skończonych z odkształceniami początkowymi w RFEM/RSTAB

  Jeżeli została utworzona siatka elementów skończonych z odkształceniami początkowymi, można wykorzystać ją w kombinacjach obciążeń. W tym celu należy wybrać odpowiedni przypadek RF-IMP w parametrach obliczeniowych kombinacji obciążeń. Po tym kroku zostaną przeprowadzone obliczenia sił wewnętrznych dla układu z imperfekcjami.
 5. Imperfekcja włączona do grupy obciążeń

  Używanie imperfekcji zastępczych

  Dla generowania tego typu można utworzyć normalny przypadek obciążenia zawierający imperfekcje zastępcze, który następnie zostanie połączony w grupy obciążeń z "normalnymi" przypadkami obciążeń.

  Przypadek ten można modyfikować ręcznie.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-IMP 5.xx

  760,00 USD

 • Kolejna licencja

  342,00 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • RSIMP 8.xx

  450,00 USD

 • Kolejna licencja

  225,00 USD

Zrzuty z ekranu
RFEM
RFEM 5.xx

Program główny

Obliczenia konstrukcji MES

RSTAB
RSTAB 8.xx

Program główny

Program do obliczania konstrukcji szkieletowych

RSTAB
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów

RFEM
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RSTAB
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RSTAB
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności dla konstrukcji szkieletowych

RFEM
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RFEM
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RSTAB
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

RFEM
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiału

RFEM
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych