Moduł dodatkowy RF-IMP/RSIMP dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Odkształcenia początkowe konstrukcji oraz imperfekcje zastępcze dla obliczeń nieliniowych

Dodatkowy moduł RF-IMP/RSIMP służy do automatycznego tworzenia imperfekcji dla geometrycznych obliczeń nieliniowych.

Można dzięki temu przeprowadzić obliczenia w stanie granicznym nośności obejmujące także analizę stateczności, wykonując obliczenia według analizy drugiego rzędu lub analizy dużych deformacji. Obliczenia te można zastosować nie tylko w przypadku konstrukcji szkieletowych, ale także dla konstrukcji z elementami powłokowymi i bryłowymi.

 1. Funkcje programu

  • Tworzenie siatki elementów skończonych z odkształceniami początkowymi
  • Generowanie imperfekcji zastępczych dla prętów w postaci obciążeń zastępczych uwzględniających
   • współczynniki redukcyjne αu i αm (Eurokod)
   • wzniesienia wygięć początkowych w zależności od krzywych naprężenia wyboczeniowego
  • Deformowanie konstrukcji przez przemieszczenie węzłów
  • Generowanie imperfekcji na podstawie:
  • Imperfekcje zastępcze na prętach i zbiorach prętów (na przykład słupy utworzone z kilku prętów)
  • Wizualizacja wygenerowanych postaci imperfekcji
 2. Normy dla imperfekcji zastępczych

  Wprowadzanie danych

  RF-IMP/RSIMP ocenia odkształcenie początkowe z przypadku obciążenia oraz postaci własne z analizy stateczności lub obliczeń dynamicznych. Dzięki tej deformacji początkowej można utworzyć początkowe odkształcenie konstrukcji lub przypadek obciążenia z imperfekcjami zastępczymi dla prętów.

  Właściwości konstrukcji początkowej z odkształceniami początkowymi można wykorzystać w przypadku układów konstrukcyjnych składających się z elementów powierzchniowych i bryłowych oraz z prętów. W tym celu należy jedynie określić wartość maksymalną, do której nastąpi skalowanie deformacji. Następnie wszystkie węzły siatki elementów skończonych lub węzły konstrukcyjne zostaną przeskalowane w odniesieniu do deformacji początkowej.

  Imperfekcje zastępcze są używane w szczególności dla konstrukcji szkieletowych. RF-IMP/RSIMP wyświetla dodatkową tabelę, w której można przydzielać pochylenia i wygięcia początkowe do prętów i zbiorów prętów. Mogą być one definiowane ręcznie lub generowane automatycznie według następujących norm:

  • European Union EN 1992:2004
  • European Union EN 1993:2005
  • Germany DIN 18800:1990-11
  • Germany DIN 1045-1:2001-07
  • Germany DIN 1052:2004-08

  Zastosowana zostanie jedynie imperfekcja powstała w sposób odpowiedni do deformacji początkowej na odpowiednim pręcie. Oprócz tego można uwzględniać współczynniki redukcyjne. W ten sposób można efektywnie zastosować imperfekcję.

 3. Wstępnie odkształcona siatka ES

  Generowanie

  W programie RFEM/RSTAB w przypadku używania siatki elementów skończonych z odkształceniami początkowymi, RF-IMP/RSIMP zapisuje w tle dane dla przemieszczenia każdego pojedynczego węzła. Jeżeli użytkownik będzie chciał utworzyć grupy obciążeń, może wykorzystać zapisane dane. W celu sprawdzenia wygenerowanych danych, moduł wyświetla odkształcenie początkowe w postaci tabelarycznej i graficznej.

  W przypadku bezpośredniego przemieszczania węzłów konstrukcji, współrzędne węzłów modyfikowane są od razu po zakończeniu generowania. Jeżeli używane są imperfekcje zastępcze, moduł RF-IMP/RSIMP tworzy normalny przypadek obciążenia zawierający imperfekcje prętowe. Wygenerowane imperfekcje przedstawiane są tabelarycznie i graficznie, pozwalając na ich wygodne sprawdzenie.

 4. Import danych z RF-IMP

  Używanie siatki elementów skończonych z odkształceniami początkowymi w RFEM

  Jeżeli została utworzona siatka elementów skończonych z odkształceniami początkowymi, można wykorzystać ją w kombinacjach obciążeń. W tym celu należy wybrać odpowiedni przypadek RF-IMP w parametrach obliczeniowych kombinacji obciążeń. Po tym kroku zostaną przeprowadzone obliczenia sił wewnętrznych dla układu z imperfekcjami.

 5. Używanie imperfekcji zastępczych

  Dla generowania tego typu można utworzyć normalny przypadek obciążenia zawierający imperfekcje zastępcze, który następnie zostanie połączony w grupy obciążeń z "normalnymi" przypadkami obciążeń. Przypadek ten można modyfikować ręcznie.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
760,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe