Moduł dodatkowy RF-IMP/RSIMP dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Odkształcenia początkowe konstrukcji oraz imperfekcje zastępcze dla obliczeń nieliniowych

Dodatkowy moduł RF-IMP/RSIMP służy do automatycznego tworzenia imperfekcji dla geometrycznych obliczeń nieliniowych.

Można dzięki temu przeprowadzić obliczenia w stanie granicznym nośności obejmujące także analizę stateczności, wykonując obliczenia według analizy drugiego rzędu lub analizy dużych deformacji. Obliczenia te można zastosować nie tylko w przypadku konstrukcji szkieletowych, ale także dla konstrukcji z elementami powłokowymi i bryłowymi.

 1. Funkcje programu

  • Tworzenie siatki elementów skończonych z odkształceniami początkowymi
  • Generowanie imperfekcji zastępczych dla prętów w postaci obciążeń zastępczych uwzględniających
   • współczynniki redukcyjne r 1 oraz r 2
   • wzniesienia wygięć początkowych w zależności od krzywych naprężenia wyboczeniowego
  • Deformowanie konstrukcji przez przemieszczenie węzłów
  • Generowanie imperfekcji na podstawie:
  • Imperfekcje zastępcze na prętach i zbiorach prętów (na przykład słupy utworzone z kilku prętów)
  • Wizualizacja wygenerowanych postaci imperfekcji
 2. Normy dla imperfekcji zastępczych

  Wprowadzanie danych

  RF-IMP/RSIMP ocenia odkształcenie początkowe z przypadku obciążenia oraz postaci własne z analizy stateczności lub obliczeń dynamicznych. Dzięki tej deformacji początkowej można utworzyć początkowe odkształcenie konstrukcji lub przypadek obciążenia z imperfekcjami zastępczymi dla prętów.

  Właściwości konstrukcji początkowej z odkształceniami początkowymi można wykorzystać w przypadku układów konstrukcyjnych składających się z elementów powierzchniowych i bryłowych oraz z prętów. W tym celu należy jedynie określić wartość maksymalną, do której nastąpi skalowanie deformacji. Następnie wszystkie węzły siatki elementów skończonych lub węzły konstrukcyjne zostaną przeskalowane w odniesieniu do deformacji początkowej.

  Imperfekcje zastępcze są używane w szczególności dla konstrukcji szkieletowych. RF-IMP/RSIMP wyświetla dodatkową tabelę, w której można przydzielać pochylenia i wygięcia początkowe do prętów i zbiorów prętów. Mogą być one definiowane ręcznie lub generowane automatycznie według następujących norm:

  • European Union EN 1992:2004
  • European Union EN 1993:2005
  • Germany DIN 18800:1990-11
  • Germany DIN 1045-1:2001-07
  • Germany DIN 1052:2004-08

  Zastosowana zostanie jedynie imperfekcja powstała w sposób odpowiedni do deformacji początkowej na odpowiednim pręcie. Oprócz tego można uwzględniać współczynniki redukcyjne. W ten sposób można efektywnie zastosować imperfekcję.

 3. Wstępnie odkształcona siatka ES

  Generowanie

  W programie RFEM/RSTAB w przypadku używania siatki elementów skończonych z odkształceniami początkowymi, RF-IMP/RSIMP zapisuje w tle dane dla przemieszczenia każdego pojedynczego węzła. Jeżeli użytkownik będzie chciał utworzyć grupy obciążeń, może wykorzystać zapisane dane. W celu sprawdzenia wygenerowanych danych, moduł wyświetla odkształcenie początkowe w postaci tabelarycznej i graficznej.

  W przypadku bezpośredniego przemieszczania węzłów konstrukcji, współrzędne węzłów modyfikowane są od razu po zakończeniu generowania. Jeżeli używane są imperfekcje zastępcze, moduł RF-IMP/RSIMP tworzy normalny przypadek obciążenia zawierający imperfekcje prętowe. Wygenerowane imperfekcje przedstawiane są tabelarycznie i graficznie, pozwalając na ich wygodne sprawdzenie.

 4. Import danych z RF-IMP

  Używanie siatki elementów skończonych z odkształceniami początkowymi w RFEM/RSTAB

  Jeżeli została utworzona siatka elementów skończonych z odkształceniami początkowymi, można wykorzystać ją w kombinacjach obciążeń. W tym celu należy wybrać odpowiedni przypadek RF-IMP w parametrach obliczeniowych kombinacji obciążeń. Po tym kroku zostaną przeprowadzone obliczenia sił wewnętrznych dla układu z imperfekcjami.
 5. Imperfekcja włączona do grupy obciążeń

  Używanie imperfekcji zastępczych

  Dla generowania tego typu można utworzyć normalny przypadek obciążenia zawierający imperfekcje zastępcze, który następnie zostanie połączony w grupy obciążeń z "normalnymi" przypadkami obciążeń.

  Przypadek ten można modyfikować ręcznie.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-IMP 5.xx

  760,00 USD

 • Kolejna licencja

  342,00 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • RSIMP 8.xx

  450,00 USD

 • Kolejna licencja

  225,00 USD