RF-IMP/RSIMP | Funkcje programu

Baza informacji

  • Tworzenie siatki elementów skończonych z odkształceniami początkowymi
  • Generowanie imperfekcji zastępczych dla prętów w postaci obciążeń zastępczych uwzględniających
    • współczynniki redukcyjne αu i αm (Eurokod)
    • wzniesienia wygięć początkowych w zależności od krzywych naprężenia wyboczeniowego
  • Deformowanie konstrukcji przez przemieszczenie węzłów
  • Generowanie imperfekcji na podstawie:
  • Imperfekcje zastępcze na prętach i zbiorach prętów (na przykład słupy utworzone z kilku prętów)
  • Wizualizacja wygenerowanych postaci imperfekcji
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD