RF-IMP/RSIMP | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Tworzenie siatki elementów skończonych z odkształceniami początkowymi
 • Generowanie imperfekcji zastępczych dla prętów w postaci obciążeń zastępczych uwzględniających
  • współczynniki redukcyjne αu i αm (Eurokod)
  • wzniesienia wygięć początkowych w zależności od krzywych naprężenia wyboczeniowego
 • Deformowanie konstrukcji przez przemieszczenie węzłów
 • Generowanie imperfekcji na podstawie:
  • deformacji od przypadku obciążenia
  • kształtów wyboczeniowych z modułu RF-STABILITY/RSBUCK
 • Imperfekcje zastępcze na prętach i zbiorach prętów (na przykład słupy utworzone z kilku prętów)
 • Wizualizacja wygenerowanych postaci imperfekcji

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD