RF-IMP/RSIMP | Używanie imperfekcji zastępczych

Funkcja produktu

000363 24. listopada 2016 Obliczenia RF-IMP/RSIMP Analiza stateczności

Dla generowania tego typu można utworzyć normalny przypadek obciążenia zawierający imperfekcje zastępcze, który następnie zostanie połączony w grupy obciążeń z "normalnymi" przypadkami obciążeń. Przypadek ten można modyfikować ręcznie.

RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD