RF-IMP/RSIMP | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

RF-IMP/RSIMP ocenia odkształcenie początkowe z przypadku obciążenia oraz postaci własne z analizy stateczności lub obliczeń dynamicznych. Dzięki tej deformacji początkowej można utworzyć początkowe odkształcenie konstrukcji lub przypadek obciążenia z imperfekcjami zastępczymi dla prętów.

Właściwości konstrukcji początkowej z odkształceniami początkowymi można wykorzystać w przypadku układów konstrukcyjnych składających się z elementów powierzchniowych i bryłowych oraz z prętów. W tym celu należy jedynie określić wartość maksymalną, do której nastąpi skalowanie deformacji. Następnie wszystkie węzły siatki elementów skończonych lub węzły konstrukcyjne zostaną przeskalowane w odniesieniu do deformacji początkowej.

Imperfekcje zastępcze są używane w szczególności dla konstrukcji szkieletowych. RF-IMP/RSIMP wyświetla dodatkową tabelę, w której można przydzielać pochylenia i wygięcia początkowe do prętów i zbiorów prętów. Mogą być one definiowane ręcznie lub generowane automatycznie według następujących norm:

  • European Union EN 1992:2004
  • European Union EN 1993:2005
  • Germany DIN 18800:1990-11
  • Germany DIN 1045-1:2001-07
  • Germany DIN 1052:2004-08

Zastosowana zostanie jedynie imperfekcja powstała w sposób odpowiedni do deformacji początkowej na odpowiednim pręcie. Oprócz tego można uwzględniać współczynniki redukcyjne. W ten sposób można efektywnie zastosować imperfekcję.

RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD