Moduł dodatkowy CONCRETE dla RSTAB

Wideo produktu: Moduł dodatkowy CONCRETE

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

CONCRETE jest modułem dodatkowym dla programu RSTAB służącym do wymiarowania betonu zbrojonego dla elementów prętowych. Moduł ten służy również do analizy sił wewnętrznych z programu RSTAB w różnych przypadkach obliczeniowych. Podczas procesu obliczania można łączyć dowolną ilość prętów oraz przypadków, grup i kombinacji obciążeń w pojedyncze przypadki modułu CONCRETE. W ten sposób można na przykład szybko dokonywać alternatywnych obliczeń używając różnych klas wytrzymałości betonu lub zmodyfikowanych przekrojów. 

Obliczenia przeprowadzane są dla zginania jednoosiowego i dwuosiowego z siłą osiową oraz ścinaniem i skręcaniem.

Zakupując odpowiednie rozszerzenia modułu można prowadzić wymiarowanie betonu według następujących norm:

Opcjonalnie dostępne jest obliczanie odporności ogniowej według

 1. Funkcje programu

  • Import wyników z programu RSTAB
  • Zintegrowana biblioteka materiałów i przekrojów
  • Opcjonalnie dostępne dzięki rozszerzeniu EC2 dla RSTAB, wymiarowanie elementów z betonu zbrojonego według EN 1992-1-1:2004 (Eurokod 2) oraz następujących załączników krajowych (ZK):
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska)
   • United Kingdom NA to BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Wielka Brytania)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Niemcy)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Austria)
   • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 sprawdzenie przy normalnej temperaturze i EN 1992-1-2 ANB:2010 w warunkach pożaru (Belgia)
   • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Białoruś)
   • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
   • Cyprus NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
   •  CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Czechy)
   •  DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dania)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
   •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
   •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
   •  MS EN 1992-12-12:2010 (Malezja)
   •  NEN-EN 1992-1-1+ C2 :2011/NB:2016 (Holandia)
   •  NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norwegia)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)

  Oprócz zintegrowanych załączników krajowych, użytkownik może tworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry.

  • Opcjonalne ustawienia wstępne dla częściowych współczynników bezpieczeństwa i współczynników redukcyjnych, ograniczenia strefy ściskanej w betonie, właściwości materiałowych oraz otuliny betonowej
  • Określanie zbrojenia podłużnego oraz zbrojenia na ścinanie i skręcanie
  • Wymiarowanie prętów o zmiennej wysokości przekroju
  • Optymalizacja przekrojów
  • Przedstawianie zbrojenia minimalnego oraz zbrojenia na ściskanie
  • Tworzenie wstępnego projektu zbrojenia i jego późniejsze modyfikacje
  • Obliczanie szerokości rys z możliwością zwiększania zbrojenia wymaganego w celu dotrzymania określonych wartości granicznych
  • Obliczenia nieliniowe uwzględniające przekroje zarysowane (dla DIN 1045-1:2008 i EN 1992-1-1:2004)
  • Uwzględnianie usztywnień na rozciąganie
  • Uwzględnianie pełzania i skurczu
  • Deformacje w przekrojach zarysowanych (stan II)
  • Graficzne przedstawianie wszystkich wykresów wyników
  • Obliczanie odporności ogniowej według metody uproszczonej (metoda strefowa) według EN 1992-1-2 dla przekrojów prostokątnych i okrągłych, dzięki czemu możliwe jest obliczanie odporności ogniowej wsporników.
 2. Wprowadzanie parametrów dla zbrojenia podłużnego

  Wprowadzanie danych

  Po uruchomieniu programu należy zdefiniować normę oraz metodę, według której zostaną przeprowadzone obliczenia. Obliczenia w stanie granicznym nośności i użytkowalności można prowadzić według teorii liniowej i nieliniowej. Następnie wybiera się przypadki, grupy i kombinacje obciążeń dla różnych typów analizy. Dalsze tabele umożliwiają określanie materiałów i przekrojów. Dodatkowo można przydzielać parametry dla pełzania i skurczu. Współczynniki pełzania i skurczu zostaną automatycznie dopasowane w zależności od wieku betonu.

  Geometria podpór jest zależna od danych obliczeniowych, do których należą szerokość i typ podpory (podpora bezpośrednia, monolityczna, końcowa lub pośrednia), rozkład momentów oraz redukcja siły tnącej i momentu. Moduł CONCRETE automatycznie rozpoznaje typy podpór z modelu w programie RSTAB.

  Ostatnia tabela posiada kilka zakładek i służy do wprowadzania danych dotyczących zbrojenia, takich jak średnice, otulina betonowa, typ stopniowania, ilość warstw, zagięcie strzemion oraz typ zakotwienia. Podczas obliczania odporności ogniowej, należy określić jej klasę, właściwości materiałowe oraz stronę przekroju narażoną na oddziaływanie pożaru. Pręty i zbiory prętów można łączyć w specjalne "grupy zbrojenia", z których każda definiowana jest przez inne parametry.

  Oprócz tego, podczas prowadzenia analizy szerokości rys można dostosowywać wartość graniczną maksymalnej szerokości rys. Dodatkowo dla zbrojenia można określać geometrię przekrojów o zmiennej wysokości.

 3. Error messages

  Obliczenia

  Przed rozpoczęciem obliczeń można dokonać sprawdzenia danych początkowych. Następnie moduł CONCRETE wyszukuje wyniki odpowiednich przypadków, grup i kombinacji obciążeń do obliczeń. Jeżeli nie zostaną one odnalezione, program RSTAB rozpocznie obliczenia w celu określenia wymaganych sił wewnętrznych.

  Moduł CONCRETE oblicza wymagane pola zbrojenia podłużnego i zbrojenia na ścinanie oraz odpowiednie wyniki pośrednie na podstawie wybranej normy obliczeniowej. Jeżeli zbrojenie podłużne określone poprzez obliczenia w stanie granicznym nośności nie będzie wystarczające dla obliczeń maksymalnej szerokości rys, można automatycznie zwiększyć zbrojenie, aż do osiągnięcia określonej wartości granicznej.

  Obliczanie elementów konstrukcyjnych niosących ze sobą ryzyko niestateczności można przeprowadzić za pomocą obliczeń nieliniowych. Dostępnych jest wiele metod według odpowiednich norm.

  Obliczenia odporności ogniowej prowadzone są według metody uproszczonej opisanej w EN 1992-1-2, 4.2. Moduł CONCRETE wykorzystuje metodę strefową opisaną w załączniku B2. Dodatkowo można uwzględnić naprężenia termiczne w kierunku podłużnym oraz termiczne wygięcie początkowe powstające dodatkowo przy asymetrycznym oddziaływaniu pożaru.

 4. Przedstawienie wyników

  Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, moduł CONCRETE wyświetla wyniki dla zbrojenia wymaganego w przejrzyście ułożonych tabelach wraz z jego przedstawieniem graficznym oraz szczegółowymi informacjami na temat obliczeń. Oprócz tego moduł wyświetla wszystkie wartości pośrednie. Poza tabelami, bieżące odkształcenia i naprężenia w przekroju są przedstawiane graficznie.

  Zaprojektowane zbrojenie podłużne oraz strzemiona zbrojeniowe wraz ze szkicami są odpowiednio udokumentowane. Zbrojenie to można edytować i zmieniać na przykład ilość prętów i zakotwień, a modyfikacje te zostaną zaktualizowane automatycznie.

  Betonowy przekrój ze zbrojeniem może być wyświetlany w renderowaniu 3D. Opcję tę można wykorzystać do optymalnego udokumentowania danych dotyczących zbrojenia podczas tworzenia szkiców zbrojenia zawierających wykaz stali.

  Obliczenia dla ograniczenia szerokości rys prowadzone są na wybranym zbrojeniu dla sił wewnętrznych w stanie granicznym użytkowalności. W skład wyników wchodzą naprężenia w stali, zbrojenie minimalne, średnice graniczne, maksymalny rozstaw prętów oraz odległości rys i maksymalne szerokości rys.

  Wynikiem obliczeń nieliniowych są stany graniczne nośności dla przekroju ze zdefiniowanym zbrojeniem (określonym w sposób liniowo sprężysty) oraz efektywne ugięcia prętów uwzględniające sztywność w stanie zarysowanym.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
810,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Inne
RSMOVE 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Inne
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
FOUNDATION Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Inne
SUPER-RC 8.xx

Moduł dodatkowy

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji ze zmiennymi warunkami konstrukcji i obciążenia

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
PLATE-BUCKLING 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE Columns 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Połączenia
HSS 8.xx

Moduł dodatkowy

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
760,00 USD