Moduł dodatkowy CONCRETE dla RSTAB

Opis produktów

 • Konstrukcja żelbetowa

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

CONCRETE jest modułem dodatkowym dla programu RSTAB służącym do wymiarowania betonu zbrojonego dla elementów prętowych. Moduł ten służy również do analizy sił wewnętrznych z programu RSTAB w różnych przypadkach obliczeniowych. Podczas procesu obliczania można łączyć dowolną ilość prętów oraz przypadków, grup i kombinacji obciążeń w pojedyncze przypadki modułu CONCRETE. W ten sposób można na przykład szybko dokonywać alternatywnych obliczeń używając różnych klas wytrzymałości betonu lub zmodyfikowanych przekrojów. 

Obliczenia przeprowadzane są dla zginania jednoosiowego i dwuosiowego z siłą osiową oraz ścinaniem i skręcaniem.

Zakupując odpowiednie rozszerzenia modułu można prowadzić wymiarowanie betonu według następujących norm:

Opcjonalnie dostępne jest obliczanie odporności ogniowej według

 1. Funkcje programu

  • Import wyników z RSTAB
  • Zintegrowana biblioteka materiałów i przekrojów
  • Rozszerzenie modułu EC2 dla RSTAB umożliwia projektowanie żelbetonu zgodnie z EN 1992-1-1 (Eurokod 2) i następującymi Załącznikami krajowymi:
   • DeutschlandDIN EN 1992-1-1/NA/A1: 2015-12 (Niemcy)
   • ÖNORM B 1992-1-1: 2018-01 (Austria)
   • ~ 55 mNBN EN 1992-1-1 ANB: 2010 dla obliczeń w normalnej temperaturze oraz EN 1992-1-2 ANB: 2010 dla obliczeń odporności ogniowej (Belgia)
   • & nbsp; BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
   • EN 1992-1-1 DK NA: 2013 (Dania)
   • NF EN 1992-1-1/NA: 2016-03 (Francja)
   • SFS EN 1992-1-1/NA: 2007-10 (Finlandia)
   • UNI EN 1992-1-1/NA: 2007-07 (Włochy)
   • Lettland LVS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2014 (Łotwa)
   • ~ 55 mLST EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Litwa)
   • MS EN 1992-1-1: 2010 (Malezja)
   • NEN-EN 1992-1-1 + C2: 2011/NB: 2016 (Holandia)
   • NS EN 1992-1-1: 2004-NA: 2008 (Norwegia)
   • ~ 55 mPN EN 1992-1-1/NA: 2010 (Polska)
   • NP EN 1992-1-1/NA: 2010-02 (Portugalia)
   • ~ 55 mSR EN 1992-1-1: 2004/NA: 2008 (Rumunia)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
   • UNE EN 1992-1-1/NA: 2013 (Hiszpania)
   • CSN EN 1992-1-1/NA: 2016-05 (Republika Czeska)
   • BS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2005 (Wielka Brytania)
   • WeißrusslandCPM 1992-1-1: 2009 (Białoruś)
   • CYS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2009 (Cypr)
  Oprócz wymienionych powyżej załączników krajowych (NA) można również zdefiniować konkretną NA, stosując wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika.
  • Opcjonalne wstępne ustawienie częściowych współczynników bezpieczeństwa, współczynników redukcji, ograniczenia głębokości osi neutralnej, właściwości materiału i pokrycia betonowego
  • Określenie zbrojenia podłużnego, ścinającego i skrętnego
  • Projektowanie prętów stożkowych
  • Optymalizacja przekroju
  • Reprezentacja zbrojenia minimalnego i zbrojeniowego
  • Określenie edytowalnej propozycji zbrojenia
  • Analiza szerokości pęknięcia z opcjonalnym zwiększeniem wymaganego zbrojenia w celu zachowania zdefiniowanych wartości granicznych analizy szerokości pęknięcia
  • Nieliniowe obliczenia uwzględniające pęknięte przekroje (dla EN 1992-1-1: 2004 i DIN 1045-1: 2008)
  • Uwzględnienie usztywnienia rozciągającego
  • Uwzględnienie pełzania i skurczu
  • Odkształcenia w przekrojach pękniętych (stan II)
  • Graficzne przedstawienie wszystkich wykresów wyników
  • Obliczenia odporności ogniowej zgodnie z metodą uproszczoną (metoda strefowa) zgodnie z EN 1992-1-2 dla przekrojów prostokątnych i kołowych. W ten sposób możliwe jest również projektowanie ognioodpornych wsporników.
 2. Wprowadzanie danych

  Po uruchomieniu programu należy zdefiniować normę oraz metodę, według której zostaną przeprowadzone obliczenia. Obliczenia w stanie granicznym nośności i użytkowalności można prowadzić według teorii liniowej i nieliniowej. Następnie wybiera się przypadki, grupy i kombinacje obciążeń dla różnych typów analizy. Dalsze tabele umożliwiają określanie materiałów i przekrojów. Dodatkowo można przydzielać parametry dla pełzania i skurczu. Współczynniki pełzania i skurczu zostaną automatycznie dopasowane w zależności od wieku betonu.

  Geometria podpór jest zależna od danych obliczeniowych, do których należą szerokość i typ podpory (podpora bezpośrednia, monolityczna, końcowa lub pośrednia), rozkład momentów oraz redukcja siły tnącej i momentu. Moduł CONCRETE automatycznie rozpoznaje typy podpór z modelu w programie RSTAB.

  Ostatnia tabela posiada kilka zakładek i służy do wprowadzania danych dotyczących zbrojenia, takich jak średnice, otulina betonowa, typ stopniowania, ilość warstw, zagięcie strzemion oraz typ zakotwienia. Podczas obliczania odporności ogniowej, należy określić jej klasę, właściwości materiałowe oraz stronę przekroju narażoną na oddziaływanie pożaru. Pręty i zbiory prętów można łączyć w specjalne "grupy zbrojenia", z których każda definiowana jest przez inne parametry.

  Oprócz tego, podczas prowadzenia analizy szerokości rys można dostosowywać wartość graniczną maksymalnej szerokości rys. Dodatkowo dla zbrojenia można określać geometrię przekrojów o zmiennej wysokości.

 3. Obliczenia

  Przed rozpoczęciem obliczeń można dokonać sprawdzenia danych początkowych. Następnie moduł CONCRETE wyszukuje wyniki odpowiednich przypadków, grup i kombinacji obciążeń do obliczeń. Jeżeli nie zostaną one odnalezione, program RSTAB rozpocznie obliczenia w celu określenia wymaganych sił wewnętrznych.

  Moduł CONCRETE oblicza wymagane pola zbrojenia podłużnego i zbrojenia na ścinanie oraz odpowiednie wyniki pośrednie na podstawie wybranej normy obliczeniowej. Jeżeli zbrojenie podłużne określone poprzez obliczenia w stanie granicznym nośności nie będzie wystarczające dla obliczeń maksymalnej szerokości rys, można automatycznie zwiększyć zbrojenie, aż do osiągnięcia określonej wartości granicznej.

  Obliczanie elementów konstrukcyjnych niosących ze sobą ryzyko niestateczności można przeprowadzić za pomocą obliczeń nieliniowych. Dostępnych jest wiele metod według odpowiednich norm.

  Obliczenia odporności ogniowej prowadzone są według metody uproszczonej opisanej w EN 1992-1-2, 4.2. Moduł CONCRETE wykorzystuje metodę strefową opisaną w załączniku B2. Dodatkowo można uwzględnić naprężenia termiczne w kierunku podłużnym oraz termiczne wygięcie początkowe powstające dodatkowo przy asymetrycznym oddziaływaniu pożaru.

 4. Wyniki

  Po obliczeniach moduł wyświetla przejrzyste tabele zawierające wymagane zbrojenie oraz wyniki obliczeń stanu granicznego użytkowalności.

  Wszystkie wartości pośrednie są zawarte w zrozumiały sposób. Oprócz tabel aktualne naprężenia i odkształcenia w przekroju są przedstawione graficznie.

  Propozycje zbrojenia dla zbrojenia podłużnego i zbrojeniowego wraz ze szkicami są dokumentowane zgodnie z aktualną praktyką. Można na przykład edytować propozycję zbrojenia i dostosować liczba prętów i zakotwienie. Zmiany zostaną zaktualizowane automatycznie.

  Betonowy przekrój wraz ze zbrojeniem może zostać zwizualizowany w renderowaniu 3D. W ten sposób program zapewnia optymalną opcję dokumentacji do tworzenia rysunków zbrojenia, w tym zestawienia stali.

  Analizy szerokości pęknięć są przeprowadzane przy użyciu wybranego zbrojenia sił wewnętrznych w stanie granicznym użytkowalności. Wynikowy wynik obejmuje naprężenia stalowe, minimalne zbrojenie, granice średnic, maksymalny rozstaw prętów oraz rozstaw pęknięć i maksymalne szerokości pęknięć.

  W wyniku obliczeń nieliniowych powstają ostateczne stany graniczne przekroju o zdefiniowanym zbrojeniu (określane liniowo sprężyście), a także odkształcenia prętowe uwzględniające sztywność w stanie spękania.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Książka O MES i RFEM

Książka o MES i RFEM

W tej książce dla inżynierów i studentów poznasz podstawy metody elementów skończonych w praktyczny sposób na przykładach obliczonych w programie RFEM.

Cena

Cena
810,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

Szkolenia online | Angielski

RFEM dla studentów | USA

Szkolenie online 11. sierpnia 2021 13:00 - 16:00 EDT

}
RSTAB
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB
STAL

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
EC2 dla RSTAB

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RSTAB
RSBUCK

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB
TIMBER Pro

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB
FE-LTB

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB
RSIMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB
STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB
RSMOVE

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB
DEFORM

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD