CONCRETE | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Po uruchomieniu programu należy zdefiniować normę oraz metodę, według której zostaną przeprowadzone obliczenia. Obliczenia w stanie granicznym nośności i użytkowalności można prowadzić według teorii liniowej i nieliniowej. Następnie wybiera się przypadki, grupy i kombinacje obciążeń dla różnych typów analizy. Dalsze tabele umożliwiają określanie materiałów i przekrojów. Dodatkowo można przydzielać parametry dla pełzania i skurczu. Współczynniki pełzania i skurczu zostaną automatycznie dopasowane w zależności od wieku betonu.

Geometria podpór jest zależna od danych obliczeniowych, do których należą szerokość i typ podpory (podpora bezpośrednia, monolityczna, końcowa lub pośrednia), rozkład momentów oraz redukcja siły tnącej i momentu. Moduł CONCRETE automatycznie rozpoznaje typy podpór z modelu w programie RSTAB.

Ostatnia tabela posiada kilka zakładek i służy do wprowadzania danych dotyczących zbrojenia, takich jak średnice, otulina betonowa, typ stopniowania, ilość warstw, zagięcie strzemion oraz typ zakotwienia. Podczas obliczania odporności ogniowej, należy określić jej klasę, właściwości materiałowe oraz stronę przekroju narażoną na oddziaływanie pożaru. Pręty i zbiory prętów można łączyć w specjalne "grupy zbrojenia", z których każda definiowana jest przez inne parametry.

Oprócz tego, podczas prowadzenia analizy szerokości rys można dostosowywać wartość graniczną maksymalnej szerokości rys. Dodatkowo dla zbrojenia można określać geometrię przekrojów o zmiennej wysokości.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD