Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect dla programu RFEM

Opis produktów

 • Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Analiza ugięć konstrukcji płytowych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect jest rozszerzeniem grupy RF-CONCRETE.

Zintegrowany w RF-CONCRETE Surfaces pozwala na analizę ugięć konstrukcji płytowych zgodnie z danymi normatywnymi podczas obliczeń w stanie granicznym użytkowalności. Analiza deformacji może być przeprowadzana według następujących norm:

RF-CONCRETE Deflect pozwala na szybkie i proste wykonanie obliczeń dla ograniczenia ugięć powierzchni z betonu zbrojonego z uwzględnieniem różnych warunków przekroju w przekrojach niezarysowanych i zarysowanych (I i II faza).

 1. .3 Serviceability Checks by Point

  Funkcje programu

  • Analizy deformacji powierzchni żelbetowych bez pęknięć lub z pęknięciami (stan II) przy użyciu metody aproksymacyjnej (na przykład analiza deformacji zgodnie z EN 1992-1-1, Cl. 7.4.3)
  • Usztywnienie naprężeniowe betonu przyłożonego między pęknięciami
  • Opcjonalne uwzględnienie pełzania i skurczu
  • Graficzne przedstawienie wyników zintegrowanych w programie RFEM, na przykład odkształcenie lub ugięcie płaskiej płyty
  • Wyniki liczbowe ułożone w przejrzysty sposób w tabelach oraz graficzne przedstawienie wyników w modelu
  • Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM
 2. .1 General Data

  Wprowadzanie danych

  Analiza odkształceń za pomocą RF-CONCRETE Deflect może być aktywowana w ustawieniach analitycznego obliczania stanu granicznego użytkowalności w module RF-CONCRETE Surfaces. W tym miejscu można również określić ustawienia dla efektów długoterminowych (pełzanie i skurcz) oraz dla usztywnienia rozciągania między pęknięciami betonu. {&Tahoma8} {&Tahoma8} Współczynnik pełzania i odkształcenie skurczowe są obliczane przy użyciu określonych parametrów wejściowych lub definiowane indywidualnie.

  Wartość graniczną odkształcenia można określić osobno dla każdej powierzchni lub dla całej grupy powierzchni. Dopuszczalna wartość graniczna jest określona przez maksymalne odkształcenie. Ponadto należy określić, czy projekt ma zastosowanie do układu odkształconego czy nieodkształconego.

 3. Detailed settings

  Obliczenia

  Analiza deformacji zgodnie z metodą aproksymacji zdefiniowaną w normach (na przykład analiza deformacji zgodnie z EN 1992-1-1, 7.4.3) ma zastosowanie do obliczania tzw. Sztywności efektywnych w elementach skończonych zgodnie z istniejącym stanem granicznym z betonu z pęknięciami lub bez. Sztywności te służą do określania deformacji powierzchni za pomocą wielokrotnych obliczeń MES.

  Obliczanie sztywności efektywnej elementów skończonych uwzględnia przekrój żelbetowy. W oparciu o siły wewnętrzne określone w stanie granicznym użytkowalności w programie RFEM program klasyfikuje przekrój żelbetowy jako „pęknięty” lub „niezarysowany”. W przypadku uwzględnienia również usztywnienia rozciąganego na przekroju należy zastosować współczynnik rozkładu (na przykład zgodnie z EN 1992-1-1, równanie 7.19). Zachowanie materiału w betonie jest określane jako liniowo-sprężyste w strefie ściskania i rozciągania do momentu osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie. Osiąga się to dokładnie w stanie granicznym użytkowalności.

  Przy uwzględnieniu pełzania i skurczu sztywności efektywne są określane na „poziomie przekroju”. Ta metoda aproksymacji nie uwzględnia wpływu skurczu i pełzania w statycznie nieokreślonych modelach (na przykład w przypadku konstrukcji utwierdzonych ze wszystkich stron siły rozciągające wynikające z odkształcenia skurczowego nie są określane i należy je rozpatrywać osobno). Podsumowując, RF-CONCRETE Deflect oblicza odkształcenia w dwóch krokach:

  1. Obliczanie sztywności efektywnych przekroju żelbetowego przy założeniu warunków liniowo-sprężystych
  2. Obliczanie odkształcenia przy użyciu sztywności efektywnej z zastosowaniem MES
 4. Odkształcenie wyświetlane w RFEM

  Wyniki

  Po obliczeniach moduł wyświetla przejrzyste tabele zawierające wyniki analizy deformacji. Wszystkie wartości pośrednie są wyświetlane w sposób zrozumiały. Graficzne przedstawienie współczynników obliczeniowych i deformacji w programie RFEM umożliwia szybki przegląd obszarów krytycznych lub pękniętych.

  Ponieważ wyniki obliczeń są wyświetlane według powierzchni lub punktu wraz ze wszystkimi wynikami pośrednimi, można odtworzyć wszystkie szczegóły obliczeń. Pełna integracja wyników w raporcie wydruku programu RFEM gwarantuje weryfikowalność projektu konstrukcyjnego.

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zaprojektowane w programie Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Książka o MES i RFEM

W tej książce dla inżynierów i studentów nauczysz się podstaw metody elementów skończonych w praktyczny sposób na podstawie praktycznych przykładów, które zostały obliczone w programie RFEM.

Cena

Cena
400,00 USD

Cena obowiązuje w #KRAJ#.

RFEM dla studentów | USA

Szkolenie online 21. kwietnia 2021 13:00 - 16:00 EST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe Zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 11. maja 2021 8:30 - 12:30

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD