Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect dla programu RFEM

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Analiza ugięć konstrukcji płytowych

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect jest rozszerzeniem grupy RF-CONCRETE.

Zintegrowany w RF-CONCRETE Surfaces pozwala na analizę ugięć konstrukcji płytowych zgodnie z danymi normatywnymi podczas obliczeń w stanie granicznym użytkowalności. Analiza deformacji może być przeprowadzana według następujących norm:

RF-CONCRETE Deflect pozwala na szybkie i proste wykonanie obliczeń dla ograniczenia ugięć powierzchni z betonu zbrojonego z uwzględnieniem różnych warunków przekroju w przekrojach niezarysowanych i zarysowanych (I i II faza).

 1. 3.3 Obliczenie użytkowalności według punktu

  000129

  Funkcje programu

  • Analizy odkształceń niezarysowanych/zarysowanych powierzchni żelbetowych (faza II) poprzez zastosowanie metod przybliżeń (np. analiza odkształceń według EN 1992-1-1 pkt. 7.4.3.).
  • Usztywnienie betonu przy rozciąganiu stosowane pomiędzy rysami
  • Możliwość uwzględnienia pełzania i skurczu
  • Graficzne przedstawianie wyników zintegrowane w programie RFEM - na przykład dla deformacji lub wygięcia płyty płaskiej
  • Przejrzyście ułożone tabele z wynikami numerycznymi oraz możliwość graficznego przedstawienia ich na konstrukcji
  • Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM
 2. 1.1 Dane ogólne

  000130

  Wprowadzanie danych

  Analiza odkształceń w RF-CONCRETE Deflect może być aktywowana w module dodatkowym RF-CONCRETE Surfaces w ustawieniach dla analizy stanu granicznego użytkowalności, gdzie jest również możliwe uwzględnienie ustawień dla efektów długotrwałych (pełzanie i skurcz), a także usztywnień przy rozciąganiu pomiędzy rysami betonu. Współczynnik pełzania oraz naprężenia skurczowe są albo obliczane na podstawie parametrów wejściowych albo określone indywidualnie.

  Wartości odkształceń granicznych mogą być ustalone dla każdej powierzchni indywidualnie lub łącznie dla grupy powierzchni. Dopuszczalna wartość krytyczna określona jest przez maksymalne odkształcenie. Dodatkowo należy zdecydować, czy do obliczeń zastosować zdeformowany czy niezdeformowany układ.

 3. Ustawienia szczegółowe

  000131

  Obliczenia

  Do analizy odkształceń według metod przybliżeń określonych w normach (np. sprawdzanie odkształceń wg 7.4.3.EN 1992-1-1) RF-CONCRETE Deflect oblicza tak zwane sztywności efektywne w elementach skończonych zgodnie z danym stanem granicznym zarysowanego/niezarysowanego betonu. Następnie sztywności te są użyte do określenia odkształcenia powierzchni za pomocą wielokrotnych obliczeń MES.

  RF-CONCRETE Deflect ocenia przekrój żelbetowy przy obliczeniach efektywnych sztywności elementów skończonych. Na podstawie sił wewnętrznych określonych dla stanu granicznego użytkowalności w RFEM, moduł klasyfikuje przekrój żelbetowy jako „zarysowany” lub „niezarysowany”. Jeżeli brany pod uwagę jest także udział betonu pomiędzy rysami, uwzględnia się współczynnik dystrybucji (np. z według równania 7.19, EN 1992-1-1). Stosuje się liniowo-sprężyste zachowanie betonu w strefie ściskania i rozciągania, aż osiągnięta zostanie wytrzymałość betonu na rozciąganie, co jest wystarczająco dokładne dla stanu granicznego użytkowalności. Pełzanie i skurcz są uwzględniane, gdy sztywności efektywne są określone na „poziomie przekroju”.

  Wpływ skurczu i pełzania na układy statycznie niewyznaczalne nie są brane pod uwagę w tej metodzie przybliżeń (np. dla układów utwierdzonych na wszystkich krawędziach siły rozciągające od naprężeń skurczowych nie są uwzględnianie i muszą być rozważane oddzielnie). Podsumowując, RF-CONCRETE Deflect oblicza odkształcenia w dwóch etapach:

  1. Obliczenie sztywności efektywnych przekroju żelbetowego w warunkach liniowo-sprężystych
  2. Obliczenie odkształceń przy użyciu sztywności efektywnych z MES
 4. Odkształcenia wyświetlone w programie RFEM

  000132

  Wyniki

  Wyniki analizy odkształceń są wyszczególnione w czytelnych tabelach. Dodatkowo przedstawione są wszystkie wartości pośrednie. Graficzne oznaczenie wskaźnika obliczeniowego i deformacji w RFEM pozwala na szybkie zidentyfikowanie przekrojów krytycznych i zarysowanych. Komunikaty o błędach i uwagi dotyczące obliczeń pomagają odnaleźć problemy obliczeniowe.

  Dzięki wynikom wyświetlonym wg powierzchni lub punktu wraz z wszystkimi wynikami pośrednimi, możliwe jest prześledzenie wszystkich szczegółów obliczeń. Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM pozwala na przejrzyste udokumentowanie analizy statyczno-wytrzymałościowej.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-CONCRETE Deflect 5.xx

  400,00 USD

 • Kolejna licencja

  225,00 USD