Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect dla programu RFEM

Opis produktów

 • Konstrukcje z betonu zbrojonego

Analiza ugięć konstrukcji płytowych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect jest rozszerzeniem grupy RF-CONCRETE.

Zintegrowany w RF-CONCRETE Surfaces pozwala na analizę ugięć konstrukcji płytowych zgodnie z danymi normatywnymi podczas obliczeń w stanie granicznym użytkowalności. Analiza deformacji może być przeprowadzana według następujących norm:

RF-CONCRETE Deflect pozwala na szybkie i proste wykonanie obliczeń dla ograniczenia ugięć powierzchni z betonu zbrojonego z uwzględnieniem różnych warunków przekroju w przekrojach niezarysowanych i zarysowanych (I i II faza).

 1. Funkcje programu

  • Analizy deformacji powierzchni żelbetowych bez pęknięć lub z pęknięciami (stan II) przy użyciu metody aproksymacyjnej (na przykład analiza deformacji zgodnie z EN 1992-1-1, Cl. 7.4.3)
  • Usztywnienie naprężeniowe betonu przyłożonego między pęknięciami
  • Opcjonalne uwzględnienie pełzania i skurczu
  • Graficzne przedstawienie wyników zintegrowanych w programie RFEM, na przykład odkształcenie lub ugięcie płaskiej płyty
  • Wyniki liczbowe ułożone w przejrzysty sposób w tabelach oraz graficzne przedstawienie wyników w modelu
  • Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM
 2. Wprowadzanie danych

  Analiza odkształceń za pomocą RF-CONCRETE Deflect może być aktywowana w ustawieniach analitycznego obliczania stanu granicznego użytkowalności w module RF-CONCRETE Surfaces. W tym miejscu można również określić ustawienia dla efektów długoterminowych (pełzanie i skurcz) oraz dla usztywnienia rozciągania między pęknięciami betonu. {&Tahoma8} {&Tahoma8} Współczynnik pełzania i odkształcenie skurczowe są obliczane przy użyciu określonych parametrów wejściowych lub definiowane indywidualnie.

  Wartość graniczną odkształcenia można określić osobno dla każdej powierzchni lub dla całej grupy powierzchni. Dopuszczalna wartość graniczna jest określona przez maksymalne odkształcenie. Ponadto należy określić, czy projekt ma zastosowanie do układu odkształconego czy nieodkształconego.

 3. Obliczenia

  Analiza deformacji zgodnie z metodą aproksymacji zdefiniowaną w normach (na przykład analiza deformacji zgodnie z EN 1992-1-1, 7.4.3) ma zastosowanie do obliczania tzw. Sztywności efektywnych w elementach skończonych zgodnie z istniejącym stanem granicznym z betonu z pęknięciami lub bez. Sztywności te służą do określania deformacji powierzchni za pomocą wielokrotnych obliczeń MES.

  Obliczanie sztywności efektywnej elementów skończonych uwzględnia przekrój żelbetowy. W oparciu o siły wewnętrzne określone w stanie granicznym użytkowalności w programie RFEM program klasyfikuje przekrój żelbetowy jako „pęknięty” lub „niezarysowany”. W przypadku uwzględnienia również usztywnienia rozciąganego na przekroju należy zastosować współczynnik rozkładu (na przykład zgodnie z EN 1992-1-1, równanie 7.19). Zachowanie materiału w betonie jest określane jako liniowo-sprężyste w strefie ściskania i rozciągania do momentu osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie. Osiąga się to dokładnie w stanie granicznym użytkowalności.

  Przy uwzględnieniu pełzania i skurczu sztywności efektywne są określane na „poziomie przekroju”. Ta metoda aproksymacji nie uwzględnia wpływu skurczu i pełzania w statycznie nieokreślonych modelach (na przykład w przypadku konstrukcji utwierdzonych ze wszystkich stron siły rozciągające wynikające z odkształcenia skurczowego nie są określane i należy je rozpatrywać osobno). Podsumowując, RF-CONCRETE Deflect oblicza odkształcenia w dwóch krokach:

  1. Obliczanie sztywności efektywnych przekroju żelbetowego przy założeniu warunków liniowo-sprężystych
  2. Obliczanie odkształcenia przy użyciu sztywności efektywnej z zastosowaniem MES
 4. Wyniki

  Po obliczeniach moduł wyświetla przejrzyste tabele zawierające wyniki analizy deformacji. Wszystkie wartości pośrednie są wyświetlane w sposób zrozumiały. Graficzne przedstawienie współczynników obliczeniowych i deformacji w programie RFEM umożliwia szybki przegląd obszarów krytycznych lub pękniętych.

  Ponieważ wyniki obliczeń są wyświetlane według powierzchni lub punktu wraz ze wszystkimi wynikami pośrednimi, można odtworzyć wszystkie szczegóły obliczeń. Pełna integracja wyników w raporcie wydruku programu RFEM gwarantuje weryfikowalność projektu konstrukcyjnego.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Cena

Cena
450,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 11. października 2022 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 18. października 2022 9:00 - 13:00 CEST

RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 5 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 950,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
900,00 EUR
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Rozszerzenie modułów do wymiarowania betonu zbrojonego o wymiarowanie Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
400,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
CONCRETE Columns (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie betonu zbrojonego metodą słupa modelowego (metoda oparta na nominalnej krzywiźnie)

Cena pierwszej licencji
700,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RFEM 5
Moduł dodatkowy RF-PUNCH Pro dla RFEM | Wymiarowanie na przebicie powierzchni podpartych pojedynczo lub liniowo

Moduł dodatkowy

Obliczania wytrzymałości na przebicie dla powierzchni podpieranych przez elementy/podpory węzłowe oraz liniowe.

Cena pierwszej licencji
850,00 EUR
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych i postaci drgań dla modeli przestrzennych

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności metodą wartości własnych

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER Pro (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie drewna zgodnie z Eurokodem 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RFEM 5
Moduł dodatkowy RFEM RF-CONCRETE NL | Nieliniowe obliczenia betonu zbrojonego dla stanu granicznego użytkowalności

Moduł dodatkowy

Fizyczne i geometryczne obliczenia nieliniowe konstrukcji prętowych i płytowych wykonanych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RFEM 5
FOUNDATION Pro (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
850,00 EUR