Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect dla programu RFEM

Webinarium: Zbrojenie i obliczanie powierzchni betonowych w RFEM 5

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Analiza ugięć konstrukcji płytowych

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect jest rozszerzeniem grupy RF-CONCRETE.

Zintegrowany w RF-CONCRETE Surfaces pozwala na analizę ugięć konstrukcji płytowych zgodnie z danymi normatywnymi podczas obliczeń w stanie granicznym użytkowalności. Analiza deformacji może być przeprowadzana według następujących norm:

RF-CONCRETE Deflect pozwala na szybkie i proste wykonanie obliczeń dla ograniczenia ugięć powierzchni z betonu zbrojonego z uwzględnieniem różnych warunków przekroju w przekrojach niezarysowanych i zarysowanych (I i II faza).

 1. Obraz 01 - .3 Serviceability Checks by Point

  Funkcje programu

  • Analizy odkształceń niezarysowanych/zarysowanych powierzchni żelbetowych (faza II) poprzez zastosowanie metod przybliżeń (np. analiza odkształceń według EN 1992-1-1 pkt. 7.4.3.).
  • Usztywnienie betonu przy rozciąganiu stosowane pomiędzy rysami
  • Możliwość uwzględnienia pełzania i skurczu
  • Graficzne przedstawianie wyników zintegrowane w programie RFEM - na przykład dla deformacji lub wygięcia płyty płaskiej
  • Przejrzyście ułożone tabele z wynikami numerycznymi oraz możliwość graficznego przedstawienia ich na konstrukcji
  • Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM
 2. Obraz 01 - .1 General Data

  Wprowadzanie danych

  Analiza odkształceń w RF-CONCRETE Deflect może być aktywowana w module dodatkowym RF-CONCRETE Surfaces w ustawieniach dla analizy stanu granicznego użytkowalności, gdzie jest również możliwe uwzględnienie ustawień dla efektów długotrwałych (pełzanie i skurcz), a także usztywnień przy rozciąganiu pomiędzy rysami betonu. Współczynnik pełzania oraz naprężenia skurczowe są albo obliczane na podstawie parametrów wejściowych albo określone indywidualnie.

  Wartości odkształceń granicznych mogą być ustalone dla każdej powierzchni indywidualnie lub łącznie dla grupy powierzchni. Dopuszczalna wartość krytyczna określona jest przez maksymalne odkształcenie. Dodatkowo należy zdecydować, czy do obliczeń zastosować zdeformowany czy niezdeformowany układ.

 3. Obraz 01 - Detailed settings

  Obliczenia

  Do analizy odkształceń według metod przybliżeń określonych w normach (np. sprawdzanie odkształceń wg 7.4.3.EN 1992-1-1) RF-CONCRETE Deflect oblicza tak zwane sztywności efektywne w elementach skończonych zgodnie z danym stanem granicznym zarysowanego/niezarysowanego betonu. Następnie sztywności te są użyte do określenia odkształcenia powierzchni za pomocą wielokrotnych obliczeń MES.

  RF-CONCRETE Deflect ocenia przekrój żelbetowy przy obliczeniach efektywnych sztywności elementów skończonych. Na podstawie sił wewnętrznych określonych dla stanu granicznego użytkowalności w RFEM, moduł klasyfikuje przekrój żelbetowy jako „zarysowany” lub „niezarysowany”. Jeżeli brany pod uwagę jest także udział betonu pomiędzy rysami, uwzględnia się współczynnik dystrybucji (np. z według równania 7.19, EN 1992-1-1). Stosuje się liniowo-sprężyste zachowanie betonu w strefie ściskania i rozciągania, aż osiągnięta zostanie wytrzymałość betonu na rozciąganie, co jest wystarczająco dokładne dla stanu granicznego użytkowalności. Pełzanie i skurcz są uwzględniane, gdy sztywności efektywne są określone na „poziomie przekroju”.

  Wpływ skurczu i pełzania na układy statycznie niewyznaczalne nie są brane pod uwagę w tej metodzie przybliżeń (np. dla układów utwierdzonych na wszystkich krawędziach siły rozciągające od naprężeń skurczowych nie są uwzględnianie i muszą być rozważane oddzielnie). Podsumowując, RF-CONCRETE Deflect oblicza odkształcenia w dwóch etapach:

  1. Obliczenie sztywności efektywnych przekroju żelbetowego w warunkach liniowo-sprężystych
  2. Obliczenie odkształceń przy użyciu sztywności efektywnych z MES
 4. Obraz 01 - Deformation displayed in RFEM

  Wyniki

  Wyniki analizy odkształceń są wyszczególnione w czytelnych tabelach. Dodatkowo przedstawione są wszystkie wartości pośrednie. Graficzne oznaczenie wskaźnika obliczeniowego i deformacji w RFEM pozwala na szybkie zidentyfikowanie przekrojów krytycznych i zarysowanych. Komunikaty o błędach i uwagi dotyczące obliczeń pomagają odnaleźć problemy obliczeniowe.

  Dzięki wynikom wyświetlonym wg powierzchni lub punktu wraz z wszystkimi wynikami pośrednimi, możliwe jest prześledzenie wszystkich szczegółów obliczeń. Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM pozwala na przejrzyste udokumentowanie analizy statyczno-wytrzymałościowej.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
400,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD