Program samodzielny CRANEWAY

Efektywne obliczenia i wymiarowanie belek podsuwnicowych

 • Program samodzielny CRANEWAY

Wymiarowanie belek podsuwnicowych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Samodzielny program CRANEWAY oblicza belki podsuwnicowe według:

 • European Union EN 1993-6:2008-09 (Eurokod 3)
 • Germany DIN 4132:1981-02 i DIN 18800:1990-11

W przypadku obliczeń zgodnie z EN 1993-6 opcjonalnie można wybrać typ suwnicy (suwnica pomostowa lub podwieszana).


1

Funkcje programu

 • Analiza naprężeń w podsuwnicach i spoinach
 • Projektowanie belek podsuwnicowych i spoin z uwzględnieniem zmęczenia
 • Analiza odkształceń
 • Analiza wyboczenia płyty w przypadku wprowadzenia obciążenia od koła
 • Analiza stateczności dla zwichrzenia według analizy drugiego rzędu dla wyboczenia skrętnego (element MES 1D)

Do obliczeń według Eurokodu 3 dostępne są następujące Załączniki krajowe:

 • GermanyDIN EN 1993-6/NA: 2010-12 (Niemcy)
 • BelgiumNBN EN 1993-6/ANB: 2011-03 (Belgia)
 • FinlandSFS EN 1993-6/NA: 2010-03 (Finlandia)
 • FranceNF EN 1993-6/NA: 2011-12 (Francja)
 • ItalienUNI EN 1993-6/NA: 2011-02 (Włochy)
 • LithuaniaLST EN 1993-6/NA: 2010-12 (Litwa)
 • NetherlandsNEN EN 1993-6/NB: 2012-05 (Holandia)
 • NorwayNS EN 1993-6/NA: 2010-01 (Norwegia)
 • SwedenSS EN 1993-6/NA: 2011-04 (Szwecja)
 • Czech RepublicCSN EN 1993-6/NA: 2010-03 (Republika Czeska)
 • United KingdomBS EN 1993-6/NA: 2009-11 (Wielka Brytania)
 • CyprusCYS EN 1993-6/NA: 2009-03 (Cypr)

Oprócz powyższych załączników krajowych, użytkownik może stworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry.

2

Wprowadzanie danych

Dane dotyczące geometrii, materiału, przekroju, działania i imperfekcji są wprowadzane w przejrzystych oknach wprowadzania:

Geometria
 • Szybkie i wygodne wprowadzanie danych
 • Definicja warunków podparcia w oparciu o różne typy podpór (na zawiasach, na zawiasach ruchome, sztywne, zdefiniowane przez użytkownika oraz boczne na górnym lub dolnym kołnierzu)
 • Opcjonalna specyfikacja utwierdzenia wypaczającego
 • Zmienne rozmieszczenie sztywnych i odkształcalnych usztywnień podporowych
 • Możliwość wstawiania zawiasów
Przekroje CRANEWAY
 • Walcowane przekroje w kształcie litery I (I, IPE, IPEa, IPEo, IPEv, HE-B, HE-A, HE-AA, HL, HE-M, HE, HD, HP, IPB-S, IPB-SB, Przekroje W, UB, UC i inne zgodnie z AISC, ARBED, British Steel, Gost, TU, JIS, YB, GB i innymi) można łączyć z usztywnieniem przekroju na górnym kołnierzu (kątowniki lub szyny) oraz szyną (SA, SF) lub połączenie z wymiarami zdefiniowanymi przez użytkownika
 • Niesymetryczne przekroje I (typ IU) można łączyć również z usztywnieniami na górnym kołnierzu oraz z szyną lub łącznikiem
Oddziaływania

Możliwe jest uwzględnienie działań maksymalnie trzech jednocześnie obsługiwanych dźwigów. W bibliotece można po prostu wybrać standardowy dźwig. Dane można również wprowadzić ręcznie:

 • Liczba dźwigów i osi dźwigów (maksymalnie 20 osi na dźwig), odległości środkowe, położenie zderzaków dźwigu
 • Klasyfikacja w klasach uszkodzeń z edytowalnymi współczynnikami dynamicznymi zgodnie z EN 1993-6 oraz w klasach podnoszenia i kategoriach narażenia zgodnie z DIN 4132
 • Pionowe i poziome obciążenia kół wynikające z ciężaru własnego, udźwigu, sił masy od napędu, jak również pochylenia
 • Obciążenie osiowe w kierunku jazdy oraz siły zderzające z mimośrodami zdefiniowanymi przez użytkownika
 • Stałe i zmienne obciążenia wtórne z mimośrodami zdefiniowanymi przez użytkownika
Imperfekcje
 • Obciążenie imperfekcyjne ma zastosowanie zgodnie z pierwszym trybem drgań naturalnych - albo identycznie dla wszystkich kombinacji obciążeń, które mają zostać zaprojektowane, albo indywidualnie dla każdej kombinacji obciążeń, ponieważ kształty modów mogą się różnić w zależności od obciążenia.
 • Dostępne są wygodne narzędzia do skalowania kształtów modów (określanie wzrostu nachylenia i fazowania wstępnego).
3

Obliczenia

Podczas obliczeń obciążenia dźwigu są generowane w określonych odległościach jako przypadki obciążeń toru suwnicy. Przyrost obciążenia dla dźwigów poruszających się po torze suwnicy można ustawić indywidualnie.

Program analizuje wszystkie kombinacje odpowiednich stanów granicznych (SGN, zmęczenie, odkształcenie i siły podporowe) dla każdego położenia dźwigu. Ponadto istnieją wszechstronne opcje ustawień dla obliczeń ES, takie jak długość elementów skończonych lub kryteria zerwania.

Siły wewnętrzne dźwigara drogi startowej żurawia są obliczane na podstawie niedokładnego modelu konstrukcyjnego zgodnie z analizą drugiego rzędu dla wyboczenia skrętnego.

4

Wyniki

Wyniki analizy grupowane są w tabeli według różnych tematów. Wartości tabelaryczne pokazywane są zawsze z odpowiednią grafiką przekroju. Oprócz tego można przedstawić każdą wartość pośrednią. 

Ogólna analiza naprężeń 

CRANEWAY prowadzi ogólne obliczenia naprężeń dla belki podsuwnicowej poprzez określanie naprężeń istniejących i zestawienie ich z naprężeniami granicznymi normalnymi, granicznymi tnącymi oraz granicznymi zastępczymi. Ogólne obliczenia naprężeń prowadzone są również dla spoin w odniesieniu do równoległych i pionowych naprężeń tnących oraz ich superpozycji. 

Obliczanie zmęczenia 

Obliczenia zmęczenia prowadzone są dla maksymalnie trzech suwnic pracujących w tym samym czasie, przy założeniu naprężenia nominalnego według EN 1993-1-9. Jeżeli zmęczenie analizowane jest według DIN 4132, moduł CRANEWAY zapisuje krzywą naprężeń podczas przejazdu suwnicy dla każdego punktu naprężeń w celu oceny danych według metody Rainflow.

Analiza wyboczenia 

Wyboczenie analizowane jest z uwzględnieniem miejscowego oddziaływania obciążeń od koła według EN 1993-6 lub DIN 18800-3. 

Analiza deformacji 

Analiza deformacji prowadzona jest osobno dla kierunku poziomego i pionowego. Obliczone przemieszczenia porównywane są z wartościami dozwolonymi. Dozwolone stopnie deformacji można określić osobno w parametrach obliczeń. 

Analiza zwichrzenia 

Analiza zwichrzenia prowadzona jest według analizy drugiego rzędu dla wyboczenia skrętnego z uwzględnieniem imperfekcji. Ogólne obliczenia naprężeń muszą zostać spełnione, a współczynnik obciążenia krytycznego nie może być mniejszy niż 1,00. Z tego powodu moduł CRANEWAY wyświetla odpowiedni współczynnik obciążenia krytycznego dla wszystkich kombinacji obciążeń z obliczeń naprężeń. 

Siły podporowe 

CRANEWAY określa wszystkie siły podporowe z obciążeń charakterystycznych.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub które najlepiej pasują do Twoich projektów? Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail, czat, forum lub przeszukaj stronę FAQ, dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Cena

Cena
1 650,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

Integracja Revit, IFC i DXF w RFEM 6 (USA)

Integracja Revit, IFC i DXF w RFEM 6 (USA)

Webinar 15. grudnia 2022 14:00 - 15:00 EDT

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 12:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 2. marca 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 17. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Analiza etapów budowy\n w RFEM 6

Analiza etapów budowy w RFEM 6

Webinar 19. października 2022 14:00 - 15:00 EDT

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 11. października 2022 14:00 - 15:00 CEST

Analiza połączeń z rozszerzeniem Połączenia stalowe w RFEM 6

Analiza połączeń z rozszerzeniem Połączenia stalowe w RFEM 6

Webinar 6. października 2022 12:00 - 13:00 CEST

Uwzględnienie etapów budowy\n w programie RFEM 6

Uwzględnienie etapów budowy w RFEM 6

Webinar 8. września 2022 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 8. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 27. kwietnia 2022 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 10. lutego 2022 8:30 - 12:30 CET

Uwzględnienie etapów budowy\n w programie RFEM 6

Uwzględnienie etapów budowy w RFEM 6

Webinar 13. stycznia 2022 14:00 - 15:00 CET

AISC 360-16 Wymiarowanie stali w RFEM 6

AISC 360-16 Wymiarowanie stali w RFEM 6

Webinar 14. grudnia 2021 14:00 - 15:00 EDT

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 9. grudnia 2021 8:30 - 12:30 CET