Program samodzielny CRANEWAY

Efektywne obliczenia i wymiarowanie belek podsuwnicowych

 • Program samodzielny CRANEWAY

Wymiarowanie belek podsuwnicowych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Samodzielny program CRANEWAY oblicza belki podsuwnicowe według:

 • European Union EN 1993-6:2008-09 (Eurokod 3)
 • Germany DIN 4132:1981-02 i DIN 18800:1990-11

W przypadku obliczeń zgodnie z EN 1993-6 opcjonalnie można wybrać typ suwnicy (suwnica pomostowa lub podwieszana).


1

Funkcje programu

 • Analiza naprężeń w podsuwnicach i spoinach
 • Projektowanie belek podsuwnicowych i spoin z uwzględnieniem zmęczenia
 • Analiza odkształceń
 • Analiza wyboczenia płyty w przypadku wprowadzenia obciążenia od koła
 • Analiza stateczności dla zwichrzenia według analizy drugiego rzędu dla wyboczenia skrętnego (element MES 1D)

Do obliczeń według Eurokodu 3 dostępne są następujące Załączniki krajowe:

 • GermanyDIN EN 1993-6/NA: 2010-12 (Niemcy)
 • BelgiumNBN EN 1993-6/ANB: 2011-03 (Belgia)
 • FinlandSFS EN 1993-6/NA: 2010-03 (Finlandia)
 • FranceNF EN 1993-6/NA: 2011-12 (Francja)
 • ItalienUNI EN 1993-6/NA: 2011-02 (Włochy)
 • LithuaniaLST EN 1993-6/NA: 2010-12 (Litwa)
 • NetherlandsNEN EN 1993-6/NB: 2012-05 (Holandia)
 • NorwayNS EN 1993-6/NA: 2010-01 (Norwegia)
 • SwedenSS EN 1993-6/NA: 2011-04 (Szwecja)
 • Czech RepublicCSN EN 1993-6/NA: 2010-03 (Republika Czeska)
 • United KingdomBS EN 1993-6/NA: 2009-11 (Wielka Brytania)
 • CyprusCYS EN 1993-6/NA: 2009-03 (Cypr)

Oprócz powyższych załączników krajowych, użytkownik może stworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry.

2

Wprowadzanie danych

Dane dotyczące geometrii, materiału, przekroju, oddziaływania i imperfekcji wprowadzane są w przejrzystych oknach wejściowych:

Geometria

 • Szybkie i wygodne wprowadzanie danych
 • Definiowanie warunków podparcia w oparciu o różne typy podpór (przegubowe, przegubowe, sztywne, zdefiniowane przez użytkownika oraz boczne na górnej lub dolnej półce)
 • Opcjonalna specyfikacja utwierdzenia przed wypaczeniem
 • Zmienne rozmieszczenie sztywnych i odkształcalnych usztywnień podpory
 • Możliwość wstawienia zawiasów

Przekroje SUWNICY

 • Dwuteowe walcowane przekroje (I, IPE, IPEa, IPEo, IPEv, HE-B, HE-A, HE-AA, HL, HE-M, HE, HD, HP, IPB-S, IPB-SB, przekroje W, UB, UC i inne wg AISC, ARBED, British Steel, Gost, TU, JIS, YB, GB i inne) z możliwością łączenia z usztywnieniem przekroju na górnej półce (kątowniki lub ceowniki) oraz na szynie (SA, SF) lub złącze o wymiarach zdefiniowanych przez użytkownika
 • Dwuteowniki niesymetryczne (typ IU) można łączyć również z usztywnieniami na górnej półce oraz szyną lub łącznikiem

Oddziaływania

Możliwe jest uwzględnienie oddziaływania do trzech jednocześnie pracujących suwnic. Z biblioteki można po prostu wybrać standardowy suwnicę. Dane można również wprowadzić ręcznie:

 • Liczba suwnic i osi suwnic (maksymalnie 20 osi na suwnicę), odległości między osiami, położenie zderzaków suwnic
 • Klasyfikacja w klasach uszkodzeń z edytowalnymi współczynnikami dynamicznymi zgodnie z EN 1993-6 oraz w klasach podnoszenia i kategoriach ekspozycji zgodnie z DIN 4132
 • Pionowe i poziome obciążenia kołem od ciężaru własnego, obciążenia wciągnika, mas od napędu oraz od skosu
 • Obciążenie osiowe w kierunku jazdy oraz siły buforowe z mimośrodami zdefiniowanymi przez użytkownika
 • Stałe i zmienne obciążenia wtórne z mimośrodami zdefiniowanymi przez użytkownika

Imperfekcja

 • Obciążenie imperfekcją jest stosowane zgodnie z pierwszą postacią drgań własnych - identycznie dla wszystkich projektowanych kombinacji obciążeń lub indywidualnie dla każdej kombinacji obciążeń, ponieważ kształty postaci mogą się różnić w zależności od obciążenia.
 • Dostępne są wygodne narzędzia do skalowania postaci drgań (wyznaczanie przyrostu nachylenia i pochylenia wstępnego).
3

Obliczenia

Podczas obliczeń obciążenia dźwigu są generowane w określonych odległościach jako przypadki obciążeń toru suwnicy. Przyrost obciążenia dla dźwigów poruszających się po torze suwnicy można ustawić indywidualnie.

Program analizuje wszystkie kombinacje odpowiednich stanów granicznych (SGN, zmęczenie, odkształcenie i siły podporowe) dla każdego położenia dźwigu. Ponadto istnieją wszechstronne opcje ustawień dla obliczeń ES, takie jak długość elementów skończonych lub kryteria zerwania.

Siły wewnętrzne dźwigara drogi startowej żurawia są obliczane na podstawie niedokładnego modelu konstrukcyjnego zgodnie z analizą drugiego rzędu dla wyboczenia skrętnego.

4

Wyniki

Wszystkie wyniki są uporządkowane w oknach wyników posortowanych według różnych tematów. Wartości obliczeniowe są pokazane na odpowiednim rysunku przekroju. Szczegóły obliczeniowe obejmują wszystkie wartości pośrednie.

Ogólna analiza naprężeń

CRANEWAY przeprowadza ogólną analizę naprężeń belki podsuwnicowej, obliczając istniejące naprężenia i porównując je z granicznymi naprężeniami normalnymi, granicznymi na ścinanie i granicznymi naprężeniami zastępczymi. Spoiny są również poddawane ogólnej analizie naprężeń z uwzględnieniem naprężeń stycznych równoległych i pionowych oraz ich superpozycji.

Obliczanie zmęczenia

Obliczenia zmęczeniowe są przeprowadzane dla maksymalnie trzech żurawi pracujących jednocześnie, w oparciu o koncepcję naprężeń nominalnych zgodnie z EN 1993-1-9. W przypadku obliczeń zmęczeniowych zgodnie z DIN 4132, krzywa naprężeń dla przejazdów podsuwnicowych jest rejestrowana dla każdego punktu naprężenia i obliczana zgodnie z metodą Rainflow.

Analiza wyboczenia

Analiza wyboczenia uwzględnia lokalne wprowadzenie obciążeń kołem zgodnie z normą EN 1993-6 lub DIN 18800-3.

Odkształcenie,

Analiza deformacji przeprowadzana jest osobno dla kierunku pionowego i poziomego. Dostępne powiązane przemieszczenia są porównywane z wartościami dopuszczalnymi. Dopuszczalne stopnie odkształcenia można określić indywidualnie w parametrach obliczeniowych.

Analiza zwichrzenia

Analiza zwichrzenia jest przeprowadzana zgodnie z analizą drugiego rzędu dla zwichrzenia z uwzględnieniem imperfekcji. Ogólna analiza naprężeń musi być spełniona przy współczynniku obciążenia krytycznego większym niż 1,00. W rezultacie CRANEWAY wyświetla odpowiedni współczynnik obciążenia krytycznego dla wszystkich kombinacji obciążeń w analizie naprężeń.

siły podporowe

Program określa wszystkie siły podporowe na podstawie obciążeń charakterystycznych, w tym współczynników dynamicznych.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady w sprawie wyboru produktów do swoich projektów? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


Cena

Cena
1 650,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

#Stal - Infoday

#STAL - Infoday

Konferencje 7. czerwca 2023 9:00 - 16:00 CEST

Wprowadzenie do Analizy etapów budowy dla RFEM 6

Wprowadzenie do rozszerzenia Analiza etapów budowy dla RFEM 6

Webinarium 15. czerwca 2023 12:00 - 13:00 CEST

Nowe funkcje w dodatku Połączenia stalowe

Nowe funkcje w dodatku Połączenia stalowe

Webinarium 29. czerwca 2023 14:00 - 15:00 CEST

Interfejs RFEM 6: Webservices oraz Rhino/Grasshopper

Interfejs RFEM 6: Webservices oraz Rhino/Grasshopper

Webinarium 24. sierpnia 2023 12:00 - 13:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 16. maja 2023 8:30 - 12:30 CEST

Wymiarowanie stalowych silosów w RFEM 6

Wymiarowanie stalowych silosów w RFEM 6 (USA)

Webinarium 21. marca 2023 14:00 - 15:00 EST