CRANEWAY | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

CRANEWAY posiada przejrzyście ułożone tabele dla geometrii, materiału, przekrojów, oddziaływań i imperfekcji: Geometria
 • Szybkie i wygodne wprowadzanie danych
 • Różne typy podparć do określania warunków podparcia (przegubowe, przegubowo-przesuwne, sztywne i zdefiniowane przez użytkownika oraz boczne na górnej lub dolnej półce).
 • Opcjonalnie można wybrać ograniczenie zwichrzenia.
 • Rozmieszczanie sztywnych i odkształcalnych usztywnień podparcia
 • Możliwość wstawiania zwolnień
Przekroje belki podsuwnicowej
 • Walcowane przekroje w kształcie litery I (I, IPE, IPEa, IPEo, IPEv, HE-B, HE-A, HE-AA, HL, HE-M, HE, HD, HP, IPB-S, IPB-SB, W, UB, UC i inne tabele przekrojów według AISC, ARBED, British Steel, Gost, TU, JIS, YB, GB etc.) można łączyć z dodatkowymi przekrojami na górnej półce (kątowniki lub ceowniki) oraz szyną (SA, SF) lub łącznikiem posiadającymi wymiary zdefiniowane przez użytkownika.
 • Niesymetryczne przekroje I (typu IU) można również łączyć z usztywnieniami na górnej półce oraz szyną i łącznikiem.
Oddziaływania Program potrafi uwzględniać oddziaływania od maksymalnie trzech suwnic pracujących w tym samym czasie. W najprostszym przypadku wybiera się standardową suwnicę z biblioteki. Dane można wprowadzać również ręcznie:
 • Ilość dźwigarów i ich osie (maksymalnie 20 na jedną suwnicę), odległości od środka, położenie zderzaków
 • Klasyfikacja według EN 1993-6 na klasy uszkodzenia z edytowalnymi współczynnikami dynamicznymi oraz według DIN 4132 na klasy udźwigu
 • Pionowe i poziome obciążenie kołem wynikające z ciężaru własnego, udźwigu, sił aerodynamicznych powstających podczas przejazdu oraz przekrzywienia
Imperfekcje
 • Imperfekcje są stosowane z uwzględnieniem pierwszej postaci drgań własnych. Następuje to bądź identycznie dla wszystkich grup obciążeń, które mają zostać obliczone, bądź indywidualnie dla każdej grupy obciążeń. Różnica ta wynika z tego, że postaci własne mogą różnić się w zależności od obciążenia.
 • CRANEWAY posiada wygodne narzędzia służące do skalowania postaci własnych (określanie wzniesień dla pochylenia i wygięcia).

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne Konstrukcje stalowe
CRANEWAY 8.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek podsuwnicowych według EN 1993-6 i DIN 4132

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD