CRANEWAY | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Analiza naprężeń dla belki podsuwnicowej oraz spoin
 • Analiza zmęczeniowa belki i spoin oraz wymiarowanie z uwzględnieniem zmęczenia
 • Analiza deformacji
 • Analiza wyboczenia podczas oddziaływania obciążenia kołem
 • Analiza stateczności dla zwichrzenia według analizy drugiego rzędu dla wyboczenia skrętnego (element 1D z analizy elementów skończonych )
Dla obliczeń według Eurokodu 3 dostępne są następujące załączniki krajowe (NA):
 • United Kingdom BS EN 1993-6/NA:2009-11 (Wielka Brytania)
 •  DIN EN 1993-6/NA:2010-12 (Niemcy)
 • Belgium NBN EN 1993-6/ANB:2011-03 (Belgia)
 • Cyprus CYS EN 1993-6/NA:2009-03 (Cypr)
 •  CSN EN 1993-6/NA:2010-03 (Czechy)
 •  SFS EN 1993-6/NA:2010-03 (Finlandia)
 •  NF EN 1993-6/NA:2011-12 (Francja)
 •  UNI EN 1993-6/NA:2011-02 (Włochy)
 •  LST EN 1993-6/NA:2010-12 (Litwa)
 •  NEN EN 1993-6/NB:2012-05 (Holandia)
 • Norway NS EN 1993-6/NA:2010-01 (Norwegia)
 • Sweden SS EN 1993-6/NA:2011-04 (Szwecja)

Oprócz załączników wymienionych powyżej można wprowadzać swoje własne załączniki z dowolnymi współczynnikami.
Samodzielne Konstrukcje stalowe
CRANEWAY 8.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek podsuwnicowych według EN 1993-6 i DIN 4132

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD