CRANEWAY | Obliczenia

Funkcja produktu

Podczas obliczeń, moduł CRANEWAY tworzy obciążenia suwnicą we wstępnie zdefiniowanych odległościach w postaci przypadków obciążeń dla belki podsuwnicowej. Przyrost obciążenia dla suwnic poruszających się wzdłuż belki można ustawić indywidualnie. 

Dla każdej pozycji suwnicy, moduł CRANEWAY analizuje trzy przypadki obciążeń z obciążeń głównych i drugorzędnych. Dodatkowo CRANEWAY posiada obszerne ustawienia pozwalające na kontrolę obliczeń elementów skończonych (długość elementów skończonych, kryteria zatrzymania itp.). 

CRANEWAY oblicza siły wewnętrzne w szczególnych miejscach x wzdłuż belki podsuwnicowej według analizy drugiego rzędu dla wyboczenia skrętnego w niedoskonałym układzie współrzędnych. Opcjonalnie możliwe jest lokalne przekroczenie naprężeń granicznych według DIN 18800 część 1, el. 749.

Samodzielne Konstrukcje stalowe
CRANEWAY 8.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek podsuwnicowych według EN 1993-6 i DIN 4132

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD