CRANEWAY | Obliczenia

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Podczas obliczeń obciążenia dźwigu są generowane w określonych odległościach jako przypadki obciążeń toru suwnicy. Przyrost obciążenia dla dźwigów poruszających się po torze suwnicy można ustawić indywidualnie.

Program analizuje wszystkie kombinacje odpowiednich stanów granicznych (SGN, zmęczenie, odkształcenie i siły podporowe) dla każdego położenia dźwigu. Ponadto istnieją wszechstronne opcje ustawień dla obliczeń ES, takie jak długość elementów skończonych lub kryteria zerwania.

Siły wewnętrzne dźwigara drogi startowej żurawia są obliczane na podstawie niedokładnego modelu konstrukcyjnego zgodnie z analizą drugiego rzędu dla wyboczenia skrętnego.

Samodzielne Konstrukcje stalowe
CRANEWAY 8.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek podsuwnicowych według EN 1993-6 i DIN 4132

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD