Posouzení požární odolnosti ocelových žárově zinkovaných konstrukčních prvků v programu RFEM 6 / RSTAB 9

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

V addonu Posouzení ocelových konstrukcí posuzujete ocelové konstrukční prvky pro případ požáru pomocí jednoduchých metod posouzení podle Eurokódu 3. Teplotu konstrukčního prvku v době posouzení lze stanovit automaticky podle teplotních křivek uvedených v normě. Kromě zohlednění protipožárního opláštění můžete zohlednit také příznivé vlastnosti žárového zinkování.

Žárové zinkování (galvanizování) ocelových konstrukčních prvků se obvykle používá jako opatření na ochranu proti korozi. Kromě toho ale žárové zinkování povrchu působí příznivě i při posouzení požární odolnosti. Podle výsledků výzkumného projektu TU Mnichov je emisivita povrchu oceli žárovým zinkováním výrazně snížena [1].

V rozsahu teplot do 500°C se doporučuje použít emisivita εm = 0,35 místo globálně předpokládané εm = 0,7 podle EN 1993-1-2. Tyto výsledky byly také zahrnuty do směrnice 027 DASt (Německý výbor pro ocelové konstrukce). Kromě toho je i snaha zapracovat tyto výsledky do příští generace Eurokódů.

Emisivita povrchu součásti je podle EN 1993-1-2 zásadním parametrem ovlivňujícím stanovení teploty konstrukčního prvku. V závislosti na době vystavení účinkům požáru platí, že čím nižší je emisivita, tím nižší jsou teploty a tím i vyšší únosnost v době posouzení. Při použití žárového zinkování lze často dosáhnout požární odolnosti R30 (doba vystavení účinkům požáru 30 minut) bez dalších protipožárních opatření.

Další informace k tomuto tématu najdete na webových stránkách Ústavu pro žárové zinkování.

Stanovení teploty v době posouzení v addonu Posouzení ocelových konstrukcí

Parametry pro posouzení požární odolnosti prutu lze zadat v addonu Posouzení ocelových konstrukcí v Konfiguraci požární odolnosti. Pro stanovení kritické teploty konstrukčních prvků v době posouzení pomocí analytické metody je třeba zvolit odpovídající teplotní křivku, požadovanou dobu trvání a dobu vystavení účinkům požáru. Součinitele použité pro stanovení teploty můžete upravit v položce 'Tepelná zatížení pro teplotní analýzu'. Přednastavené jsou hodnoty podle EN 1993-1-2. Chcete-li do teploty konstrukčního prvku 500 °C zohlednit nižší emisivitu, zaškrtněte políčko 'Galvanizovaný povrch prutu z uhlíkové oceli'.

Mezihodnoty pro stanovení teploty konstrukčního prvku jsou přehledně uvedeny v detailech posudku požární odolnosti. Pro každý prut je navíc k dispozici jako výsledek diagram teplota-čas.

Posouzení požární odolnosti v addonu Posouzení ocelových konstrukcí

Pro posouzení požární odolnosti slouží kombinace zatížení mimořádné návrhové situace. Přitom jsou dílčí součinitele spolehlivosti a také kombinační součinitele příznivější než pro kombinace mezního stavu únosnosti. Vytvořte zde pro tento účel další návrhovou situaci typu 'Mimořádná - psi-2,1' a aktivujte ji pro Posouzení ocelových konstrukcí.

Pro tuto návrhovou situaci se v addonu spočítají posudky podle EN 1993-1-2, odstavec 4.2.3. Prvním krokem je výše popsané stanovení teploty. Poté následuje posouzení se zohledněním teplotně podmíněných redukčních součinitelů pro teplotu konstrukčního prvku v době posouzení.

V následujícím příkladu se posuzuje stropní nosník s 3-stranným požárním zatížením. Vzhledem k mimořádné návrhové situaci je návrhová hodnota ohybového momentu oproti MSÚ zhruba poloviční. Únosnost v případě požáru by tedy byla splněna poklesem pevnosti v závislosti na teplotě v době posouzení menším než 50%.

Při době hoření 30 minut (R30) je pro HEM 180 bez použití žárového zinkování teplota konstrukčního prvku 675 °C. Při této teplotě je pro posouzení průřezu k dispozici pouze 41% únosnosti. Posouzení proto není u nosníku v příkladu splněno. Bylo by třeba provést protipožární opatření nebo zvolit větší profil.

Při žárovém zinkování je teplota konstrukčního prvku pouze 567 °C a v době posouzení je k dispozici ještě 61% únosnosti. To znamená, že posudky jsou splněny bez dalších protipožárních opatření. Všechny příslušné mezivýsledky a vzorce použité pro posouzení jsou uvedeny v detailech posudky.

Autor

Dipl.-Ing. Oliver Metzkes

Dipl.-Ing. Oliver Metzkes

Vývoj produktů a péče o zákazníky

Pan Metzkes se podílí na vývoji v oblasti ocelových konstrukcí a zároveň poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Požární odolnost Žárové zinkování Stanovení teploty Doba posouzení R30

Literatura

[1]   Mensinger, M.; Gaigl, C.: Feuerwiderstand verzinkter Stahlkonstruktionen, Stahlbau 88, Seiten 3-10. Berlin: Ernst & Sohn, 2019

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 1090x
  • Aktualizováno 24. července 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Webinář 13. prosince 2023 13:00 - 14:00 CET

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. prosince 2023 9:00 - 11:30 CET

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Webinář 21. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 25. ledna 2024 14:00 - 15:00 CET

Geotechnická analýza v programu RFEM 6

Webinář 1. února 2024 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Pevnost a pružnost

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR