Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Co znamenají symboly v grafickém znázornění tvarových tvarů přídavného modulu RF-/DYNAM Pro?

Odpověď

Symboly v grafickém zobrazení RF-/DYNAM Pro by měly udávat lokální torzní natočení prutů.

Vzhledem k tomu, že se pruty v grafice vztahují k těžišťové ose, nelze jinak rotaci rozpoznat. Proto jsme vybrali zobrazení s krátkou svislou linií s malými koncovými kružnicemi.

V animaci vidíme, že se tyto symboly otáčejí, a představují tak rotaci.

Klíčová slova

Kroucení natočení Natočení vlastní tvar Vlastní kmitání

Literatura

[1]   Manuál RF-DYNAM Pro. Tiefenbach: Dlubal Software, říjen 2018.

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD