Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002853 CS

9. dubna 2019

Ulrich Lex Obecné RFEM RF-GLASS Skleněné konstrukce

Je možné zadat zatížení okrajovou složkou izolační skleněné tabule?

Odpověď

Problémy s okrajovou složkou izolační skleněné tabulky ovšem nelze zobrazit v tabulkách či diagramech.
Alternativou k určení sil by bylo například vyhodnocení podporových reakcí.
Pokud podporujeme podložky, můžeme určit příslušnou sílu.

Klíčová slova

Hrana na okraji Výstupní okrajová složka

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD