Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Modul RF-CONCRETE Members vypočítá potřebnou výztuž pro splnění požadavků kontroly SLS. Existuje nějaký způsob, jak se vyhnout takovým vysokým hodnotám potřebné výztuže?

Odpověď

Je ovšem možné, že modul určí vysokou požadovanou výztuž pro SLS, pokud není možné namontovat navrženou výztuž v průřezu nebo spíše ve vrstvě výztuže. Rovněž je možné, že průhyb provede vysokou požadovanou výztuž.

Řešení

Může se jednat o řešení pro zvýšení maximálního počtu hladin výztuže. Při vyšším počtu vrstev výztuže je možné stanovit vyšší výztuž (obrázek 1).

Pro posouzení deformace by mohlo být řešením, jehož cílem je zakazovat automatické zvětšení podélné výztuže z posouzení mezního stavu použitelnosti a stanovit minimální výztuž (obrázek 2). V kombinaci s ostatními kontrolami SLS by bylo užitečné vypočítat průhybovou analýzu v samostatném případě.

Klíčová slova

Spolehlivost Mezní stav použitelnosti Vysoká Velké Zvýšit Šířka trhlin Průhyb

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD