Mohu v programu RSTAB 8 resp. RFEM 5 ručně vytvořit také kombinace zatížení?

Odpověď

Pokud chceme kombinace zatížení resp. kombinace výsledků vytvořit ručně, musíme je nejdříve definovat v základních údajích modelu (viz Obrázek 1). Při deaktivaci tlačítka "Vytvořit kombinace automaticky je nutné vytvořit všechny kombinace zatížení ručně.

Poté je možné pomocí dialogu "Upravit zatěžovací stavy a kombinace" navzájem skládat všechny kombinace zatížení včetně dílčích součinitelů spolehlivosti (viz Obrázek 2). V záložce "Kombinace výsledků" je potom možné z těchto kombinací zatížení například vytvořit výsledkovou obálku.

Klíčová slova

Ručně Zatěžovací stav Kombinace zatížení Kombinace výsledků Klasifikace Automaticky

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD