Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Jak lze v RF- / FOUNDATION Pro použít standardní tabulky případů pro kontrolu zbytkové síly?

Odpověď

Zaprvé nastavíme národní přílohu na "DIN".

Proto je k dispozici volba "Pro standardní případ podle DIN EN 1997-1, A6.10". Viz obrázek 01.

Uživatel zde může nastavit, zda se jedná o "kohezivní" nebo "nesoudržnou" zeminu. V dialogu "Detaily" můžeme zadat další nastavení pro tabulky pravidel a prohlédneme si hodnoty přípustného tlaku na půdu. Viz Obrázek 02.

Hodnoty ve výchozím dialogu nelze upravovat.

Klíčová slova

Tlakový tlak půdy Základ Normální případ Standardní tabulka Porušení únosnosti Výchozí případ

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD