V přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces chci posoudit šířku trhliny 0,1 mm. Pokud ovšem jako mezní hodnotu zadám „0,10 mm“, zobrazí se mi chybové hlášení, podle kterého lze provést posouzení pouze v rozsahu 0,2 až 0,4 mm.

Odpověď

Deaktivujte prosím „posouzení bez přímého výpočtu“ stanovením mezního průměru výztuže „lim ds“ nebo maximální vzdálenosti výztuže „lim sl“.

Výpočet šířky trhlin menší než 0,20 mm je možný pouze přímým výpočtem podle EN 1992-1-1, 7.3.4.

Klíčová slova

Šířka trhlin Posouzení šířky trhlin Použitelnost MSP

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD